Notícies

Consulta prèvia del projecte d'ordenança reguladora de l’ocupació de via pública i espais lliures a la zona de servei dels ports de gestió directa per la realització de serveis comercials i altres activitats, subjectes a autorització administrativa

Ports de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Llegir noticia

El Govern garantirà un servei mínim de connectivitat entre les illes per mar amb el Projecte de decret de transport marítim

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, s’han reunit aquest matí amb representants dels consells insulars per presentar el Projecte de decret de transport marítim, que desplega la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i que sortirà a exposició pública la setmana que ve.

Llegir noticia

Obert el termini per a la inscripció a l'escola de vela de la FBV en els ports de la Colonia de Sant Jordi i Sóller

Obert el termini per a la inscripció als cursets de vela que organitza la Federació Balear de Vela amb la col·laboració de PortsIB.

Llegir noticia

BOIES POSIDÒNIA

Des d'aquest any 2022 PortsIB serà l'administració responsable de la gestió dels camps de boies que s'instal·len a les praderies de Posidònia a regular segon l'establert al Decret 25/2018, de 27 de juliol, de la conservació de la Posidònia.

Llegir noticia

El Govern en col·laboració amb la Guàrdia Civil i altres administracions desplega una campanya de control i inspecció als xàrters nàutics

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, en col·laboració amb altres organismes públics amb competències de control i vigilància del domini marítim, posarà en marxa aquest estiu una nova campanya de control i inspecció de les embarcacions d'esbarjo per evitar que es duguin a terme activitats de lloguer nàutic sense complir amb els requisits legals per poder fer-ho.

Llegir noticia