Notícies

Jornada informativa de orientación profesional hacia el sector náutico

Alumnos de 3° y 4° de la ESO del colegio Santísima Trinidad de Sant Antoni de Portmany, han visitado el port de Sant Antoni para asistir a una charla informativa sobre las salidas profesionales y los estudios necesarios para acceder a diferentes trabajos del sector náutico, tan demandados en la isla.

Llegir noticia

Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l'explotació de local destinat a bar restaurant ubicat a la zona de servei del port de Porto Cristo (Mallorca)

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Poden vostés consultar-los directament als enllaços que s'assenyalen a continuació:

Llegir noticia

Ampliación del plazo para presentación de ofertas del Concurso para el otorgamiento de la concesión administrativa para la ocupación y explotación del varadero en la zona de servicio del Puerto de Ciudadela

El BOIB nº 161 de 25 de diciembre de 2018 publica la ampliación del plazo para presentación de ofertas del "Concurso para el otorgamiento de la concesión administrativa para la ocupación y explotación del varadero en la zona de servicio del Puerto de Ciudadela"

Llegir noticia

RECORDATORI IMPORTANT: FINALITZA EL TERMINI PER SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS D’ACTIVITATS COMERCIALS DE TRANSPORT MARÍTIM DE PASSATGERS AMB FINALITAT TURÍSTICA O RECREATIVA, DE LLOGUER D’EMBARCACIONS I D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

El passat dia 1 d'octubre de 2018, es va obrir el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa (amarrament i/o embarc i desembarc de passatgers, etc.), pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, en vigor durant l’any 2018, sempre que estiguin al corrent de pagament de les taxes corresponents i no hagin incomplert les condicions de l’autorització, podran sol·licitar-ne una de nova per un termini màxim d’un any que tindrà caràcter preferent pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

Llegir noticia

RECORDATORI IMPORTANT: FINALITZA EL TERMINI PER A SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS PER AMARRAMENTS EN BASE DE LLISTA 7a

Per als ports: ANDRATX, BANYALBUFAR, CIUTADELLA, FORNELLS, PORTO COLOM, SANT ANTONI I S'ESTANYOL.

El passat dia 1 d'octubre de 2018 es va obrir el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals para amarraments en base de llista 7ª.

El termini de presentació finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

Llegir noticia