Notícies

Acta de la mesa de subasta para la adjudicación de embarcaciones propiedad de Ports de les Illes Balears

Celebrada la mesa de subasta para la adjudicación de las embarcaciones propiedad de Ports de les Illes Balears, a continuación se da publicidad al Acta de la Mesa de conformidad a las bases que rigen la subasta.
 

Llegir noticia

Acta de la mesa de subasta para la adjudicación de embarcaciones abandonadas en puertos de gestión directa de Ports de les Illes Balears

Celebrada la mesa de subasta para la adjudicación de las embarcaciones abandonadas, a continuación se da publicidad al Acta de la Mesa de conformidad a las bases que rigen la subasta.

Llegir noticia

El creuer turístic Seabourn Quest fondeja per tercera vegada aquest any a la badia de Ciutadella

El creuer Seabourn Quest, amb bandera de les Bahames i amb capacitat per a 456 passatgers i 343 tripulants, ha fondejat aquest matí a la badia de Ciutadella i ha procedit mitjançant barques al trasllat dels passatgers fins al port interior per facilitar el seu accés al centre de la ciutat. Aquesta és la tercera vegada que el creuer visita Ciutadella.

Llegir noticia

Sustitución de uno de los miembros de la mesa de subasta de embaraciones declaradas abandonadas en puertos de gestión directa de Ports IB

En fecha 22 de julio de 2013 mediante Resolución del Director General de Puertos y Aeropuertos se ha procedido a convocar subasta pública de embarcaciones declaradas abandonadas en puertos de gestión directa de Ports de les Illes Balears. Asimismo en dicha resolución se ha aprobado el Pliego de Bases que ha de regir dicha subasta.

Llegir noticia

Susitución de uno de los miembros de la mesa de subasta de embarcaciones propiedad de Ports IB

En fecha 22 de julio de 2013 mediante Resolución del Director General de Puertos y Aeropuertos se ha procedido a  convocar subasta pública de embarcaciones propiedad de Ports de les Illes Balears. Asimismo en dicha resolución se ha aprobado el Pliego de Bases que ha de regir dicha subasta.

Llegir noticia