Notícies

LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENT EN TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD)

Publicació dels llistats provisionals de sol·licituds d'amarrament en trànsit de temporada ordenats segons els criteris de la Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarraments en trànsit de temporada en les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo en els ports de gestió directa per a la temporada d'estiu.

Llegir noticia

SOL·LICITUDS AMARRAMENTS EN TRÀNSIT (TLD) ESTIU 2024 PORT FORNELLS

Sol·licituds d'amarrament en trànsit per a embarcacions d’esplai de Llista 7a

Llegir noticia

SOL·LICITUDS AMARRAMENTS EN TRÀNSIT (TLD) ESTIU 2024

Sol·licituds d'amarrament en trànsit per a embarcacions d’esplai de Llista 7a

Llegir noticia

Ports IB amplia el servei de reserves de fondeig fins el 15 d’octubre a quatre camps de boies de baix impacte ambiental

A més, el servei de reserves s’allarga a tots els camps de boies del Govern de les Illes Balears fins aquest diumenge dia 1 d’octubre

Llegir noticia

OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR AUTORITZACIONS TEMPORALS D’ACTIVITATS COMERCIALS DE TRANSPORT MARÍTIM DE PASSATGERS AMB FINALITAT TURÍSTICA O RECREATIVA, DE LLOGUER D’EMBARCACIONS I D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL DOMINI PÚBLIC PORTUARI

Dia 1 d'octubre de 2023

Llegir noticia