Notícies

El creuer Seabour Sjourn arriba al port de Ciutadella amb 452 passatgers a bord

El creuer Seabourn Sojourn ha arribat aquest matí al port de Ciutadella amb 452 passatgers a bord. Després de l'arribada, el director gerent de Ports IB-organisme que gestiona els ports autonòmics de les Illes Balears, entre els quals es troba el de Ciutadella-ha visitat el vaixell i ha lliurat al capità una mètopa per commemorar aquesta primera ocasió en què el vaixell atura a l'illa.

Llegir noticia

Ports IB instal·la un tren de fondeig al port de Cala Ratjada

Ports dels Illes Balears ha instal·lat un tren de fondeig al port de Cala Ratjada. L'organisme autonòmic ha dedicat un pressupost total de 20.765 euros a l'obra, que s'ha dut a terme a la dàrsena exterior de l'esmentat port.

Llegir noticia

Anunci de informació pública del projecte d'ordre pel qual s'aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions per a l'ocupació del domini públic portuari de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La conselleria de Turisme i Esports ha acordat iniciar la tramitació de l'ordre per la qual s'estableixen les condicions generals per a l'atorgament de concessions sobre domini públic portuari; adaptada a les previsions de la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears i a les necessitats actuals del sistema portuari.

Llegir noticia

Actualización: Publicación lista provisional de admitidos y excluidos bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría profesional de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (grupo A)


Se publica la lista provisional de admitidos y excluidos en el concurso convocado mediante Resolución del Director-gerente de Ports de les Illes Balears, de 29 de enero de 2014, para la confección de una bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría profesional de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (grupo A).

Llegir noticia

El conseller de Turisme i Esports assisteix a la inauguració del mural a Cala Rajada obra de l'artista Gustavo Peñalver

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha assistit aquesta tarda a la inauguració del mural ceràmic instal · lat a l'espigó del port de Cala Rajada, obra de l'artista Gustavo Peñalver.

Llegir noticia