Notícies

PORTS IB convoca una subhasta d'embarcacions i motors abandonats en els ports de gestió directa

En aquesta convocatòria es subhastaran motors, embarcacions i un remolc

Llegir noticia

PORTS IB renova la instal·lació de s'Oberta amb millores de seguretat i serveis

La instal·lació d´un tren de fondeig millora sensiblement les condicions de seguretat en l´amarratge de les embarcacions.
Actualment s´està realitzant el procés d´adjudicació de les places disponibles i es preveu eliminar pràcticament la llista d´espera.

Llegir noticia

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA GENERAL DE PORTS DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

El dia 8 de juliol de 2021 el Consell d'Administració de Ports IB va acordar aprovar inicialment el Pla General de Ports de les Illes Balears, i obrir un període d'informació pública del Pla General i del seu estudi ambiental estratègic, que inclou el Pla d'adaptació a el canvi climàtic dels ports de Ports IB, a més del projecte de decret que aprovarà l’esmentat Pla General.

Llegir noticia

El consell d’administració de Ports IB aprova inicialment el Pla General dels Ports de gestió autonòmica

\ S'inicia així el període d'exposició pública per tal de recollir formalment les aportacions i propostes de tots els interessats

\ El pla marca com han de ser els ports els 15 anys vinents, sense nous ports ni ampliació dels existent

\ Incorpora noves fórmules d'accés a la mar, com per exemple, la multipropietat d'amarraments i embarcacions o els clubs de navegació

\ Proposa una inversió de més de 60 milions d'euros, dels quals 47 són d'inversió pública

Llegir noticia

El Govern inicia els contactes amb l'Ajuntament de Sant Antoni per consensuar les inversions de Ports IB en millora de la mobilitat al port i zones públiques properes

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director general de Transport aeri i marítim, Xavier Ramis, i de la gerent de Ports IB, Cristina Barahona, ha mantingut avui una primera reunió amb el batle de Sant Antoni, Marcos Serra, per tal d’abordar el pla d’inversions previst per Ports IB al port i al municipi per tal de contribuir a la preservació mediambiental de la badia i també a preparar el futur desembarcament de vehicles procedents dels ferris que podran operar al port, de manera que la circulació no es vegi alterada. El batle ha estat acompanyat pels tinents de batle Joan Torres, José Ramón Martín i Neus Mateu.

Llegir noticia