Notícies

ACTES DE LA TAULA DE VENDA DIRECTA CONSTITUÏDA ELS DIES 12 I 22 DE GENER DE 2018

Publicació de les actes de la constitució de la Taula de Venda Directa els dies 12 i 22 de gener de 2018, dins del procediment per a l'alienació directa d'una embarcació i dos pantalans flotants propietat de Ports de les Illes Balears.

Llegir noticia

Ports de les Illes Balears inicia un pla per retirar devers 200 embarcacions abandonades

El gener s’ha començat, per primera vegada, la retirada de vaixells a ports de gestió indirecta

Llegir noticia

Balears finalitza l’adaptació dels ports a la Llei i passa d'ingressar per cànons 124.000 euros anuals el 2005 a 9,86 milions el 2017

És la primera comunitat autònoma a evitar l’efecte 2018 de la Llei de Costes que preveia la caducitat de les concessions

Llegir noticia

ANUNCI DE LA CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE VENDA DIRECTA EL 12/12/2018 A LES 12 H.

Anunci de constitució de la Taula de Venda Directa en acte públic dins del procediment per a l'alienació directa d'una embarcació i dos pantalans flotants propietat de Ports de les Illes Balears, per al proper dia 12 de desembre de 2018 a les 12 hores.

Llegir noticia

Recordatori important: Finalitza el termini per a sol·licitar autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª

Per als ports: SOLLER, CALA RAJADA, PORTO CRISTO, CALA BONA, CALA FIGUERA I PORTO PETRO.

El passat dia 1 d'octubre es va obrir el termini per a sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Llegir noticia