Notícies

El tràfic local de passatgers augmenta un 75% a l'any 2009

El tràfic local de passatgers registrat als ports dependents de Ports IB augmentà l'any passat un 75%, al passar de les 630.137 entrades i sortides comptabilitzades durant l'any 2008, a les 1.105.001 registrades l'any 2009.

Llegir noticia

Nova concessió administrativa del Club Nàutic de sa Ràpita

El Consell de Govern ha ratificat en sessió del passat 8 de febrer de 2010 l'Acord del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears atorgant una nova concessió administrativa a favor del Club Nàutic de sa Ràpita.

Llegir noticia

QUADRE DE TAXES 2010

Nou quadre de taxes per l'any 2010 de Ports IB

Llegir noticia

La Conselleria de Medi Ambient inverteix uns dos milions d’euros en millores en el port de Sant Antoni de Portmany

Ja ha encarregat el projecte de remodelació del Passeig de ses Fonts i la redacció del pla director del port, esbucarà l’actual edifici portuari i en farà un de nou, i ja ha reparat la passarel·la per a vianants del dic.

Llegir noticia

Actuacions per a la reparació de la passarel·la per als vianants sobre el dic d'abric del Port de Sant Antoni de Portmany .

Finalitzen les actuacions necessaries per a la reparació de la passarel·la per als vianants danyada en el temporal de març de 2009.

Llegir noticia