Notícies

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA GENERAL DE PORTS DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

El dia 8 de juliol de 2021 el Consell d'Administració de Ports IB va acordar aprovar inicialment el Pla General de Ports de les Illes Balears, i obrir un període d'informació pública del Pla General i del seu estudi ambiental estratègic, que inclou el Pla d'adaptació a el canvi climàtic dels ports de Ports IB, a més del projecte de decret que aprovarà l’esmentat Pla General.

Llegir noticia

El consell d’administració de Ports IB aprova inicialment el Pla General dels Ports de gestió autonòmica

\ S'inicia així el període d'exposició pública per tal de recollir formalment les aportacions i propostes de tots els interessats

\ El pla marca com han de ser els ports els 15 anys vinents, sense nous ports ni ampliació dels existent

\ Incorpora noves fórmules d'accés a la mar, com per exemple, la multipropietat d'amarraments i embarcacions o els clubs de navegació

\ Proposa una inversió de més de 60 milions d'euros, dels quals 47 són d'inversió pública

Llegir noticia

PORTS IB AGILITZA L ´ACCÉS A LES RAMPES VARADOR AMB UN SISTEMA DE RECONEIXEMENT I GESTIÓ AUTOMATITZAT DE MATRÍCULES

L ´ens públic aposta per la digitalització dels procediments per tal d´agilitzar l´accés a les seves instal·lacions de gestió directa

Llegir noticia

Les actuacions previstes al Pla General de Ports IB permetran afrontar els efectes del canvi climàtic a l´horitzó 2045

/Ports IB i la Universitat Politècnica de Catalunya presenten les conclusions de l´estudi d´adaptació al canvi climàtic dels ports balears
/Tot i la bona situació de partida, és necessària la planificació de mesures d´adaptació per tal d´assegurar la sostenibilitat de les infraestructures portuàries
/L’estudi està lligat a la redacció del Pla General de Ports de les Illes Balears

Llegir noticia

L’ equip d’ assistència arqueològica de les obres del port de Portocolom presenta la proposta de protocol d’actuació

El document conjuga la preservació del valor patrimonial del moll amb la seguretat tècnica de la infraestructura portuària

L’ equip d’ experts que conforma l’ assistència arqueològica i etnològica ha definit els elements i les tècniques que, des del punt de vista patrimonial, han de ser conservats i emprats en la rehabilitació del moll

Llegir noticia