Notícies

El Govern adjudica per subhasta pública sis embarcacions abandonades als ports de les Illes

La conselleria de Turisme i Esports ha adjudicat sis de les vuit embarcacions abandonades als ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears que l'organisme va treure a subhasta pública.

Llegir noticia

El sector de excursions marítimes i xàrter quedarà exclòs del procés de traspàs de gestió directa a indirecta dels ports de la Comunitat Autònoma

El pesquer i el de transport marítim de passatgers i mercaderies també estan exclosos del procés.

Llegir noticia

Ports IB autoritza les obres per a la remodelació de la rampa varador i la consolidació de la base dels molls del Club Nàutic Palmanova

El director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero , ha dictat la resolució per la qual s'autoritza l'execució de les obres de remodelació de la rampa varador i la consolidació de la base dels molls del Club Nàutic Palmanova.

Llegir noticia

El director general de Ports i Aeroports ha participat en el II Congrés Nàutic organitzat per l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques

Antonio Deudero destaca que de 2011 a 2013 s'han incrementat un 36% les peticions d'autoritzacions per realitzar xàrter nàutic a les Illes Balears.

Llegir noticia

Subasta embarcaciones: nueva adjudicación provisional-1

DILIGENCIA para hacer constar que visto que el adjudicatario provisional de las embarcaciones que se relacionan a continuación no ha hecho pago del precio de adjudicación en el plazo concedido y de conformidad al acuerdo de la Mesa de Subasta de fecha 19 de mazo de 2014 procede realizar una nueva adjudicación provisional a la siguiente oferta mejor valorada según se relaciona a continuación:

Llegir noticia