Notícies

Anunci de informació pública del projecte d'ordre pel qual s'aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions per a l'ocupació del domini públic portuari de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La conselleria de Turisme i Esports ha acordat iniciar la tramitació de l'ordre per la qual s'estableixen les condicions generals per a l'atorgament de concessions sobre domini públic portuari; adaptada a les previsions de la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears i a les necessitats actuals del sistema portuari.

Llegir noticia

Actualización: Publicación lista provisional de admitidos y excluidos bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría profesional de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (grupo A)


Se publica la lista provisional de admitidos y excluidos en el concurso convocado mediante Resolución del Director-gerente de Ports de les Illes Balears, de 29 de enero de 2014, para la confección de una bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría profesional de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (grupo A).

Llegir noticia

El conseller de Turisme i Esports assisteix a la inauguració del mural a Cala Rajada obra de l'artista Gustavo Peñalver

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha assistit aquesta tarda a la inauguració del mural ceràmic instal · lat a l'espigó del port de Cala Rajada, obra de l'artista Gustavo Peñalver.

Llegir noticia

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría profesional de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (grupo A)

En fecha 20 de marzo de 2014 se publicó en la web de Ports de les Illes Balears aviso informando de la suspensión del plazo para la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en el concurso convocado mediante Resolución del Director-gerente de Ports de les Illes Balears, de 29 de enero de 2014, para la confección de una bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría profesional de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (grupo A)

Llegir noticia

El Consell d'Administració de Ports IB aprova l'ordre d'inici dels expedients per a l'atorgament en règim de concessió dels ports de la Colònia de Sant Jordi, Cala Bona, Porto Cristo, Fornells, Sant Antoni de Portmany i Andratx

El conseller de Turisme i Esports ha presidit la reunió en la qual també s'ha donat inici a l'expedient per treure a concurs l'explotació d'un pantalà al Port de Pollença

Llegir noticia