Notícies

Comença la campanya de control i inspecció als xàrters nàutics

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, ha posat en marxa una nova campanya de control i inspecció de les embarcacions d'esbarjo per evitar que es duguin a terme activitats de lloguer nàutic sense complir amb els requisits legals per poder fer-ho.

Llegir noticia

RESERVES ALS CAMPS DE FONDEIG ASOCIATS AL DECRET POSIDONIA

Des d'aquest any 2022 PortsIB serà l'administració responsable de la gestió dels camps de boies que s'instal·len a les praderies de Posidònia a regular segon l'establert al Decret 25/2018, de 27 de juliol, de la conservació de la Posidònia.

Llegir noticia

Avís de tancament de la rampa del port interior de Ciutadella durant les Festes de Sant Joan

 

Llegir noticia

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, es reuneix amb el Consell de Menorca per compartir el Projecte de decret de transport marítim

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, s’ha reunit aquest matí amb la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, i la consellera de Mobilitat, Francesca Gomis, per donar-los a conèixer les principals línies del Projecte de decret de transport marítim, que es troba actualment en període d’informació pública fins al dia 13 de juny.

Llegir noticia

Consulta prèvia del projecte d'ordenança reguladora de l’ocupació de via pública i espais lliures a la zona de servei dels ports de gestió directa per la realització de serveis comercials i altres activitats, subjectes a autorització administrativa

Ports de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Llegir noticia