Notícies

Publicat al BOIB nº 19 de 10/02/2018 l’anunci de la convocatòria del concurs públic per a l'explotació del local núm. 6 per a us comercial a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella (Menorca)

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Pleg de Condicions Generals i el Pleg de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contracció del Sector Públic.

Llegir noticia

Publicat al BOIB nº 19 de 10/02/2018 l’anunci de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del local destinat a quiosc en el Port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Pleg de Condicions Generals i el Pleg de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contracció del Sector Públic.

Llegir noticia

ACTES DE LA TAULA DE VENDA DIRECTA CONSTITUÏDA ELS DIES 12 I 22 DE GENER DE 2018

Publicació de les actes de la constitució de la Taula de Venda Directa els dies 12 i 22 de gener de 2018, dins del procediment per a l'alienació directa d'una embarcació i dos pantalans flotants propietat de Ports de les Illes Balears.

Llegir noticia

Ports de les Illes Balears inicia un pla per retirar devers 200 embarcacions abandonades

El gener s’ha començat, per primera vegada, la retirada de vaixells a ports de gestió indirecta

Llegir noticia

Balears finalitza l’adaptació dels ports a la Llei i passa d'ingressar per cànons 124.000 euros anuals el 2005 a 9,86 milions el 2017

És la primera comunitat autònoma a evitar l’efecte 2018 de la Llei de Costes que preveia la caducitat de les concessions

Llegir noticia