LLISTES DEFINITIVES DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENTS DE TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD) ESTIU 2024

04/04/2024, 11:00

Publicació dels llistats definitius de sol·licituds d'amarradors a TRÀNSIT DE TEMPORADA D'ESTIU 2024

Publicació dels llistats definitius de sol·licituds d'amarradors a TRÀNSIT DE TEMPORADA D'ESTIU 2024, ordenats segons els criteris de la "Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarradors en trànsit de temporada a les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo als ports de gestió directa per a la temporada d'estiu."

Accedir aquí (aquí s'ha de descarregar el llistat en pdf)