Notícies

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN APROVA EL PLA GENERAL DE PORTS DE LES ILLES BALEARS

\ Les Illes comptaran amb un instrument de planificació dels ports de gestió autonòmica i de la nàutica d’esbarjo

\ El Pla pretén optimitzar les infraestructures portuàries existents sense preveure-hi nous creixements

Llegir noticia

LLISTES DEFINITIVES DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENT EN TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD) ESTIU 2023

Publicación de los listados provisionales de solicitudes a amarres en tránsito de temporada ordenados según los criterios de la Instrucción 2/2022 de la Directora Gerente de Ports IB para el desarrollo y uniformidad del procedimiento de adjudicación de amarres en tránsito de temporada en las instalaciones de temporada de embarcaciones de recreo en los puertos de gestión directa para la temporada de verano.

Llegir noticia