Informació Pública relativa a la sol·licitud de concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic portuari associat a la “Instal·lació d'un antic vagó del ferrocarril com a oficina d'informació turística de l'Ajuntament de Sóller” (Port de Sóller)

10/04/2018, 15:51

El 5 d'abril de 2018 es va publicar en el BOIB núm 42 la informació pública relativa a la sol·licitud de concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic portuari associat a la "Instalació d'antic vagó del ferrocarril com a oficina d'informació turística de l'Ajuntament de Sóller" (Expedient: PGD/S-17/18-C). . El període d'informació pública és de vint dies hàbils, finalitzant el dia 4 de maig de 2018. El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, C/ Vicente Tofiño, nº 36, baix, Coll d'en Rabassa, de Palma.

Anar a la pàgina d'Informació Pública