Obert el plaç per sol·licitar autoritzacions temporals en base de llista 7a 2016

06/09/2016, 15:04

Per als ports: COLONIA DE SANT JORDI, POLLENÇA, VALLDEMOSSA, BARCARES I S’OBERTA.

El proper dia 1 d'octubre de 2016, s'obre el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per amarraments en base de llista 7a.
El termini finalitzarà el 31 de desembre de 2016.

Segons el que es disposa en el Decret 11/2011 del 18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d'amarraments en base, actualment en vigor, en les instal·lacions portuàries de:

- Colonia de Sant Jordi
- Pollença
- Valldemossa
- Barcares
- S'Oberta

Les sol·licituds estaran disponibles en les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36, Coll d'en Rabassa), en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (www.portsib.es). Recordem que si no se sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2016, es perdrà el lloc d'amarrament assignat en base, procedint al seu desallotjament.

Descarregar sol·licitud de renovació.