2017

Obert el termini per a sol·licitar autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª

Per als ports: SOLLER, CALA RAJADA, PORTO CRISTO, CALA BONA, CALA FIGUERA I PORTO PETRO.
El proper dia 1 d'octubre s'obre el termini per a sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2017. Según lo dispuesto en el Decreto 11/2011 del 18 de febrero, la nueva solicitud va dirigida a los titulares de autorizaciones temporales para el uso de amarres en base, actualmente en vigor, en las instalaciones portuarias de:

Les sol·licituds estaran disponibles en les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma), en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (www.portsib.es). Recordem que si no es sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2017, es perdrà el lloc d'amarrament assignat en base, procedint al seu desallotjament.

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB o en la plataforma de contratación del sector público