Convocatories selecció

2024

Selecció de personal laboral no permanent

Selecció guardamolls auxiliar Ciutadella: oferta genèrica SOIB 042024002383 NEW!

Selecció guardamolls Ciutadella: oferta genèrica SOIB 042024000658

2023

Selecció de personal laboral no permanent

Selecció guardamolls i guardamolls auxiliar: oferta genèrica SOIB

Sol·licitud d’admissió telemàtica / presencial


Guardamolls Andratx (042023004404)

Guardamolls Sóller (042023004406)

Guardamolls Porto Cristo (042023004409)

Guardamolls Cala Figuera (042023004410)

Guardamolls Cala Bona (042023004412)

Guardamolls Ciutadella (042023004408)

Guardamolls auxiliar Fornells (042023004413)


2022

Selecció de personal laboral no permanent

Selecció guardamolls Cala Bona (oferta genèrica SOIB 04 2022 006960)

Selecció guardamolls Cala Rajada (oferta genèrica SOIB 04 2022 005919)

Selecció guardamolls Colònia Sant Jordi, Portocolom i Cala Bona (ofertes genèriques SOIB 04 2022: 005844, 005845, 005846)

Selecció guardamolls Fornells: contracte 45 dies (oferta genèrica SOIB 04 2022 004418)

Selecció guardamolls Fornells: contracte fins cobertura definitiva (oferta genèrica SOIB 04 2022 004415)

Selecció guardamolls Colònia de Sant Jordi (oferta genèrica SOIB 04 2022 003384)

Selecció guardamolls Portocolom (oferta genèrica SOIB 04 2022 003380)

Selecció guardamolls Fornells (oferta genèrica SOIB 04 2022 002609)

Selecció guardamolls Fornells (oferta genèrica SOIB 04 2022 002122)

2021

Provisió de places vacants pel personal laboral fix

Concurs de mèrits de la plaça de guardamolls supervisor amb destinació al port de Porto Cristo

Concurs de mèrits de la plaça de guardamolls auxiliar amb destinació al port de Porto Cristo

Selecció de personal laboral no permanent

 Selecció guardamolls Fornells (oferta genèrica SOIB 04/2021/002988)

Selecció guardamolls auxiliar Fornells (oferta genèrica SOIB 04/2021/002728)
Selecció administratiu/va (contracte de relleu - oferta genèrica SOIB)

2020

Selecció de personal laboral no permanent

Selecció auxiliar administratiu/va (oferta genèrica SOIB)
Selecció auxiliar administratiu/va de Comptabilitat (oferta genèrica SOIB)
Selecció tècnic/a de desenvolupament de Recursos Humans (oferta genèrica SOIB)

2019

Selecció de personal laboral no permanent

Selecció Guardamolls Port de Fornells i Port Interior de Ciutadella (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Guardamolls Auxiliar Port de Cala Rajada (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Patró/ona Guardamolls Port de Ciutadella (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Guardamolls Port d'Andratx (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Guardamolls_Sant Antoni (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Guardamolls Auxiliar_Port Pollença (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Guardamolls Auxiliar (oferta genèrica al SOIB)
Selecció Administratiu/va (oferta genèrica al SOIB)

Selecció guardamolls Fornells (oferta genèrica SOIB 04 2022 002122)

  • Llista de persones admeses y excloses, amb puntuacions

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.