Sant Antoni de Portmany: jornada formativa “És Port és cosa de Tots!”

19/10/2009, 13:16

Els pescadors professionals locals que pertanyen a la confradia de pescadors de Sant Antoni han participat en aquesta jornada formativa impartida pel personal de Ports IB.

La jornada s'ha realitzat a l'Estació Marítima de Sant Antoni de Portmany. S'han explicat els mitjans existents de lluita contra la contaminació que disposa el port, la ubicació dels contenidors de recollida selectiva de residus i la seva correcta utilització, el manual de bones pràctiques mediambientals, el Conveni MARPOL i s’ha fet un repàs fotogràfic d'accions de lluita contra la contaminació realitzades al Port de sant Antoni de Portmany per part del personal de Ports IB al llarg dels anys ( incendis, vessaments, abocaments, etc). Així mateix, s'ha fet el lliurament a cadascun dels participants, d'un kit anticontaminación. 

La jornada ha finalitzat amb la realització d'unes proves pràctiques d'utilització de la màquina d´aspiració d´aigües residuals i de sentina. Aquestes proves s'han efectuat amb amb dues de les embarcacions de pesca amb base en el port ( una d'arrossegament i altra d'arts menors ). L’experiència ha estat molt positiva i en breu es realitzarà una altra jornada, destinada als professionals de llista 6ª ( embarcacions d’excursions turístiques, Charter i Activitats Aquàtiques ), que treballen en el Port.