Informació de Relevància Jurídica

 
    En aquesta secció es pot consultar la normativa autonòmica i estatal aplicable als ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 

Normativa d'aplicació

Contractació

Seguretat

Protecció del medi ambient

Elaboració Normativa

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB