2021

CONVOCATÒRIA DE SUBHASTA DELS BÉNS DECLARATS ABANDONATS ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA:

Termini de presentació d'ofertes: Fins el dia 17 d'agost de 2021
 
Forma Presentació: Telemàtica
 
Els béns poden ser examinats fins dia 16 d'agost de 2021 prèvia cita a subastas@portsib.es
(Les fotos de les fitxes són merament informatives)
 
Per qualsevol informació dirigir-se a subastas@portsib.es
 
 
 
 
 
 
 
7. Fitxes informatives de les embarcacions, motors i altres béns:
 
 

2018

Subhasta d'embarcacions declarades abandonades en els ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears (Exp. Subhasta 04/18)

 1. BOIB de 9 de juny del 2018: Anunci de la convocatòria de subhasta.
 2. Resolució del Vicepresident Executiu de Ports de les Illes Balears de 30/05/2018.
 3. Relació d'embarcacions (Annex Núm. 1).
 4. Plec de Bases de la subhasta (Annex Núm. 2).
 5. Model d'oferta econòmica.
 6. Fitxes informatives de les embarcacions:
 7. Nomenament dels membres de la Mesa de la Subhasta.
 8. Resolució convocatòria obertura de sobres de les ofertes presentades.
 9. ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES DE LES OFERTES DE PARTICIPACIÓ EN LA SUBHASTA D’EMBARCACIONS DECLARADES ABANDONADES EN PORTS DE GESTIÓ DIRECTA, EXPEDIENT SUBHASTA 04/18

SINOPSI DE LES BASES DE LA SUBHASTA:

Objecte de la subhasta: Les embarcacions que figuren en l'Annex Núm.1 de la convocatòria.
Informació sobre les embarcacions: Veure fitxes informatives en aquesta pàgina. També poden ser inspeccionades en els ports on es troben, es recomana concertar cita prèvia amb el personal del port del que es tracti contactant directament amb el port via telefònica o correu electrònic.
Impostos i despeses: Tots els impostos i despeses derivades de l'adjudicació i transmissió de les embarcacions són a càrrec exclusiu de l'oferent-adjudicatari. En aquest cas la transmissió no està subjecta a IVA.
Informació general: Per a més informació es podran realitzar consultes en la següent adreça de correu electrònic subastas@portsib.es, en el termini màxim de 24 hores se li remetrà resposta al correu remitent. No s'atendran consultes per un altre mitjà.
Termini de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el BOIB el 9 de juny del 2018. Últim dia de presentació d'ofertes el divendres 22 de juny de 2018 a les 13 hores.
Lloc de presentació d'ofertes:
Oficines centrals de Ports dels Illes Balears a Palma c/ Vicente Tofiño, Nº 36, Palma.
Oficines de Ports dels Illes Balears a Sant Antoni de Portmany, c/Passeig de la mar, s/n, Sant Antoni de Portmany, Tel. 971340503 - 689067586, portsantantoni@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears a Ciutadella c/Moll Comercial, s/n, Ciutadella, Tel. 971484455, port.ciutadella@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears en Fornells c/Plaça donis Forn, s/n, Mercadal, Tel. 971376604 - 639404816, port.fornells@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears a Pollença c/ Moll pescadors, s/n, Pollença, Tel. 971866867, port.pollensa@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears a Sóller c/ Moll comercial, s/n, Sóller, Tel. 971186129 - 647348014, port.soller@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears en Porto Crist c/ Esplanada moll, s/n, Manacor, Tel. 971820419 - 629476250, port.portocristo@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears en Portocolom c/ Pescadors, s/n, Felanitx, Tel. 971824683 - 629476383, port.portocolom@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears en Colònia de Sant Jordi, C/ Moll pescadors, s/n, Ses Salines, Tel. 971656224 - 629484014, port.coloniasantjordi@portsib.es.
Oficina de Ports dels Illes Balears a Andratx c/ Esplanada Llonja, s/n, Pç de Sa Llonja, Andratx, Tel. 971674216 - 629474293, port.andratx@portsib.es.

En aquestes oficines s'estendrà rebut justificatiu de la presentació de l'Oferta.

Celebració de la Taula de Subhasta: El dia i hora de la celebració de la taula s'anunciarà prèviament a la pàgina web de Ports dels Illes Balears www.portsib.es.

2017

Venda directa d'una embarcació i dos pantalans flotants

Acta de la constitució de la Taula de Venda Directa del dia 12 de març de 201812/03/2018, 09:00

 1. Acta de la Taula de Venda Directa de 12 de març de 2018

Actes de la constitució de la Taula de Venda Directa els dies 12 i 22 de gener de 201812/02/2018, 09:00

 1. Acta de la Taula de Venda Directa de 12 de gener de 2018
 2. Acta de la Taula de Venda Directa de 22 de gener de 2018

Constitució de la Taula de Venta Directa11/01/2018, 10:30

 1. Anunci de la constitució de la Taula de Venda Directa el 12/12/2018 a les 12 h.

Obert termini per presentar ofertes econòmiques05/12/2017, 09:56

 1. ANUNCI CONVOCATÒRIA VENDA DIRECTA
 2. RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA VENDA DIRECTA
 3. ANNEX I - BÉNS MOBLES EN VENDA DIRECTA
 4. ANNEX II - PLECS DE BASES CONVOCATÒRIA
 5. RESOLUCIÓ NOMENAMENT MEMBRES TAULA VENDA DIRECTA
 6. MODEL OFERTA ECONÒMICA DE COMPRA
 7. Fitxa Embarcació P.Andratx
 8. Fitxa Pantalà -I-
 9. Fitxa Pantalà -J-

 

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB