Subhasta 2022

Proposta d’Acord per la qual es desafecten determinats béns propietat de Ports de les Illes Balears i es resol la seva alienació en pública subhasta

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB