2022

OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR UNA NOVA AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'ÚS D'UN LLOC DE AMARRAMENT EN BASE ALS PORTS DE

COLÒNIA DE SANT JORDI (AIGUA I ESPLANADA), POLLENÇA, ES BARCARÉS, S’OBERTA I VALLDEMOSSA (LLISTA 7ª)

El proper dia 1 d'octubre del 2022, s'obre el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals para amarraments en base de llista 7a.

El termini finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

Segons el que es disposa en el Decret 11/2011 del 18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d'amarris en base, actualment en vigor, en les instal·lacions portuàries de:

Tramitació telemática pitjau aquí

Les sol·licituds estaran disponibles en les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma), en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (www.portsib.es). Recordem que aquesta documentació s'ha de presentar en l'oficina central de de Ports de les Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36. Coll d'en Rabassa) abans del proper 31 de desembre de 2020 o en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el seu article 16.4.

ES RECOMANA, PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA I EL PAGAMENT DE LA TAXA D'OBERTURA D'EXPEDIENT REALITZADA.

El full de Registre Marítim Espanyol (Còpia Certificada), es pot sol·licitar telemàticament a la DG de Marina Mercant, en el següent enllaç :  https://sede.mitma.gob.es

 

ATENCIÓ PRESENCIAL : Tots els tràmits presencials es realitzaran mitjançant cita prèvia i amb limitació d'aforament, sent obligatori anar amb màscara i tenir-la degudament col·locada en tot moment per a poder accedir i romandre en les oficines.

De manera addicional al procediment presencial i com a mesura sanitària preventiva, a partir de l'1 de novembre, coincidint amb l'obertura de la nova seu electrònica de Ports IB, podran realitzar aquest tràmit de forma telemàtica. Com avanç d'aquesta nova facilitat digital, els usuaris podran, a partir d'el 6 d'octubre, utilitzar la seu electrònica per demanar una cita prèvia amb el personal tècnic de Ports IB amb l'objectiu de revisar la documentació que han d'aportar per a realitzar correctament la seva sol·licitud.

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB