RESERVA D'AMARRATGES

CATALÀ


Atenció a l'usuari per correu electrònic: inforeservas@portsib.es

ENGLISH


Or email us on bookinfo@portsib.es

    

 

ATENCIÓ! / ATTENTION! 

Antes de realizar una reserva debe registrar su embarcación.
Si Ud. ya la tiene registrada en el sistema puede ir directamente a realizar la reserva del amarre.

Before booking you must be registered on the Online Mooring Booking System. Please go to User account registration.
If you have already registered your boat, click on Online mooring booking to make your reservation.

 

 

Atenció a l'usuari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 - TELÈFON 971 74 56 25

Monday to Friday, 9:00 am - 2:00 pm, call 971 74 56 25

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Dret d'accés a la informació pública medioambiental

Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.