Borsines PortsIB

2022

Concurs per contractar un facultatiu o facultativa superior especialitat jurídica

Concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria profesional guardamolls auxiliar per a les illes de Mallorca i Menorca

Concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria profesional tècnic/a especialista informàtica

 

2021

Concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva

Concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’administratiu/iva

Concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar d’informàtica

2020

Concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de GUARDAMOLLS per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

Concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de GUARDAMOLLS AUXILIAR per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB