Concurs públic per a l'atorgament de les autoritzacions administratives per a l'ús de rampes per embarcacions de llista 6a al port de Ciutadella (Menorca) per lots

25/03/2024, 11:00

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Podeu consultar-los directament en els enllaços que s'assenyalen a continuació:

Documentació en Plataforma de Contractació del Sector Públic