Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació d'una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions al port de la Colònia de Sant Jordi - Mallorca

25/03/2024, 11:00

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Podeu consultar-los directament en els enllaços que s'assenyalen a continuació:

Documentació en Plataforma de Contractació del Sector Públic