Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local amb destinació a cantina ubicat a la zona de servei del port de Porto Cristo - Mallorca

22/03/2024, 15:00

Porto Cristo - Mallorca

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Podeu consultar-los directament en els enllaços que s'assenyalen a continuació:

Documentació en Plataforma de Contractació del Sector Públic

Link:https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=OwgYpOpZme3CfVQHDepjGQ%3D%3D