Notícies

Concurs públic per a l'atorgament de les autoritzacions administratives per a l'ús de rampes per embarcacions de llista 6a al port de Ciutadella (Menorca) per lots

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Llegir noticia

Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació d'una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions al port de la Colònia de Sant Jordi - Mallorca

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Llegir noticia

Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local amb destinació a cantina ubicat a la zona de servei del port de Porto Cristo - Mallorca

Porto Cristo - Mallorca

Llegir noticia

Avís te tancament de la rampa del port de la Colònia de Sant Jordi

la rampa romandrà tancada demà dissabte dia 23, diumenge dia 24 i dilluns dia 25 de març de 2024.

Llegir noticia

LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS D'AMARRAMENT EN TRÀNSIT DE TEMPORADA (TLD)

Publicació dels llistats provisionals de sol·licituds d'amarrament en trànsit de temporada ordenats segons els criteris de la Instrucció 2/2022 de la Directora Gerent de Ports IB per al desenvolupament i uniformitat del procediment d'adjudicació d'amarraments en trànsit de temporada en les instal·lacions de temporada d'embarcacions d'esbarjo en els ports de gestió directa per a la temporada d'estiu.

Llegir noticia