SOL·LICITUDS AMARRAMENTS EN TRÀNSIT (TLD) ESTIU 2024

20/12/2023, 13:44

Sol·licituds d'amarrament en trànsit per a embarcacions d’esplai de Llista 7a

Les sol·licituds d'amarrament en trànsit (TLD) per a instal·lacions de temporada dels ports de gestió directa de PortsIB es realitzaran mitjançant l'enviament d'un questionari que dona compliment a la Instrucció 2/2022 de la gerència de PortsIB PER AL DESENVOLUPAMENT I UNIFORMITZACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’AMARRAMENTS EN TRÀNSIT DE TEMPORADA ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA PER A LA TEMPORADA D’ESTIU

Aquesta instrucció està disponible al següent enllaç: Instrucció

Les condicions d'us d'un amarrament en trànsit estan disponibles en el següent enllaç: Condicions

Mitjançant l'enviament de la sol·licitud declara haver llegit i entés la instrucció i acceptar les condicions que li son d'aplicació als amarraments en trànsit.

EL PERIODE DE SOL·LICITUDS S’INICIARÀ EL PROPER 8 DE GENER DE 2024 A LES 12:00

Els enllaços dels formularis dels diferents ports son els següents: