El Govern ultima la reforma integral del port de Fornells

16/03/2023, 18:25

La setmana que ve acaben les obres de la zona urbana corresponents a la segona fase i el desembre acabarà la reforma de la zona portuària

El projecte ha suposat una inversió de més de 8 milions d’euros

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, i del batle des Mercadal, Francesc Ametller, ha visitat avui el port de Fornells per conèixer de primera mà l’evolució de les actuacions que s’estan duent a terme al port després de la important reforma realitzada per Ports de les Illes Balears.

El projecte de millora integral del port ha suposat una inversió total de més de 8 milions d’euros, amb l’objectiu de millorar la prestació de serveis i la imatge d’un dels ports més emblemàtics de Menorca i de les Illes Balears.

Durant la visita, al presidenta del Govern ha agraït «a tothom qui ha fet possible» les obres perquè suposen «un plantejament diferent, des del respecte al que és un port natural, amb una restauració ambiental de la Badia de Fornells i eliminant l’abocament de residus, que és una obra que és veu poc però que és fonamental». Francina Armengol també ha celebrat que amb aquesta inversió, «emblemàtica i la més important que ha fet Ports IB a la Comunitat Autònoma», s’estigui «guanyant espai públic per a la ciutadania alhora que es garanteixen tots els serveis necessaris des del punt de vista portuari».

La reforma, consensuada amb les diferents administracions i agents implicats, s’ha fet per garantir la seguretat marítima, millorar la xarxes públiques municipals de sanejament, aigua, electricitat, etc., i les infraestructures portuàries, per poder recuperar espai públic, tal com van demanar l’Ajuntament i la Junta Local de Fornells, i per ordenar els usos que es donaven a la façana marítima.

Està previst que en els pròxims dies finalitzin les obres dins la zona urbana, tal com es va planificar amb l’Ajuntament, la Junta Local i l’Associació de Restauradors per preservar la temporada turística. Només restarà finalitzar les obres dins la zona marítima, que continuaran fins al mes de juny, s’aturaran a l’estiu per no interferir en el funcionament ordinari del port i, una vegada finalitzada la temporada, es reprendran les obres a la zona marítima, fins que s’acabin, previsiblement, d’acord amb el contracte de licitació, el mes de desembre d’enguany.

Una reforma integral

La reforma, que va començar el mes de febrer de 2019, ha tingut diferents fases a causa de la complexitat del projecte, les temporades turístiques i la tramitació ambiental de la secció d’obra marítima. Durant la primera fase, que va finalitzar el mes de juny de 2020, es van dur a terme les actuacions següents:

— La substitució de la caseta provisional de vestidors per a usuaris per una edificació adossada i integrada al dic.

— La renovació de les instal·lacions i xarxes de servei tant portuàries com municipals que discorren entre el carrer del Governador i la plaça del Mar, en coordinació amb l’Ajuntament des Mercadal.

— La renovació del paviment de la zona, eliminant l’asfalt i col·locant un sòl més integrat, similar al que hi ha en el nucli històric de Fornells.

— La revisió de l’enllumenat públic previst en el projecte, reduint l’alçada i canviant característiques tècniques de les òptiques i dels elements de control dels fanals, després de l’aprovació del Reglament de protecció del medi nocturn de Menorca i l’atorgament a Menorca de la certificació Starlight.

La segona fase, que va començar l’octubre de 2021 i finalitzarà, pel que fa a la zona urbana, en els pròxims dies, s’ha fet amb l’objectiu de millorar l’operativitat del port, així com l’optimització de l’ús de terrenys portuaris i la làmina d’aigua.

Aquesta fase preveu solucionar problemes estructurals importants (soscavacions, descalçaments, etc.) que pateixen molls, paviments, xarxes de serveis etc., que implica ampliacions i reparacions de dics, molls, pantalans, ferm, edificis i altres infraestructures, tant a la part terrestre com a la marina. Les obres d’aquesta fase han suposat les millores següents:

— Reparació i millora del dic.

— Rehabilitació i reforç del moll de la ribera existent, remodelació del contradic, soterrament de dipòsit de la benzinera i reforma de la rampa del varador.

— Instal·lació de nous pantalans per augmentar 77 nous punts d’amarrament.

— Zona d’amarrament d’embarcacions auxiliars (línia d’atracament per a dinguis).

— Dragats en zones amb manca de calat.

— Urbanització i dotació de serveis a la plaça des Pla: espai lúdic amb zona de jocs, espai per a mercat, etc., així com la possibilitat d’instal·lar-hi un escenari amb cabuda per a 450 seients.

— Habilitació de zona de bany al cantó entre el moll i el començament del passeig.

— Habilitació de pèrgoles i elements d’ombra.

— Disposició de grades, tractament de la transició terra-mar a la zona de bany.

— Construcció d’un edifici de serveis a usuaris vora el varador: magatzem, oficina de Ports IB, recollida de residus, WC públics.

— Habilitació d’aparcaments per a professionals.

— Ordenació del trànsit de vehicles i construcció d’una rotonda per tal de regular i ordenar els vehicles.

— Dotació d’infraestructura per a l’enllumenat LED del passeig.

— Rehabilitació del paviment existent.

— Renovació del serveis municipals: de recollida de residus, aigua, llum, electricitat, sanejament i aigües pluvials, que actualment provoquen abocaments al port.