Les obres de reforç del dic del port de Cala Rajada entren en la fase final mentre avança la reordenació d'espais i usos

10/01/2023, 10:32

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha visitat aquest matí les obres de reforma del port de Cala Rajada, acompanyat pel director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, i la regidora de Vies i Obres de l’Ajuntament de Capdepera, Mónica Viejo, a més de representants de l’empresa constructora i tècnics de Ports de les Illes Balears.

«Estam davant unes obres absolutament necessàries —ha afirmat el conseller Marí— i avui hem pogut comprovar que avancen a molt bon ritme: de fet, el reforç del dic està pràcticament acabat per poder fer front a temporals. Avançam en seguretat i en la reordenació d’usos del port, amb unes obres que hem previst que finalitzin abans de Setmana Santa».

Ha afegit el conseller: «Des de Ports de les Illes Balears som conscients que les infraestructures portuàries necessiten inversions de manera permanent per garantir la seguretat i l’operativitat de les instal·lacions i això estam fent a Cala Rajada, on hem posat en marxa projectes d’inversió per valor de 9,1 milions d’euros. Sempre de la mà de l’Ajuntament de Capdepera i de la gent que en fa ús, com són els veïns, els pescadors i els petits negocis d’embarcacions».

Per la seva banda, la regidora de Vies i Obres de l’Ajuntament de Capdepera, Mónica Viejo ha destacat que: «Durant molts d’anys aquest moll ha patit molts de temporals i aquestes obres eren molt necessàries per garantir la seguretat. A més hem aconseguit que durant la temporada d’estiu les obres no impedissin l’activitat habitual, i ara estam a punt de finalitzar unes obres molt necessàries pel port i pel municipi».

Es tracta d’un projecte sostenible que canvia el sistema de dues capes de blocs per un sistema monocapa, fet que provoca una reducció de l’ús del formigó al voltant d’un 40%. Així doncs, hi ha una reducció de la petjada de CO2, ja que s’ha utilitzat menys maquinària, menys recursos i sobretot menys formigó. És un sistema innovador a l’Estat espanyol, on només s’ha aplicat a 4 ports més a part de Cala Rajada. El tipus de formigó té un additiu ecològic que provoca que quan el formigó es troba en el fons de la mar es converteix en una peça més de l’ecosistema marí i per la seva composició permet que s’hi adhereixi la fauna i la flora.


El reforç del dic, pràcticament acabat
Al llarg de la visita, s’ha pogut comprovar com les obres de reforç del dic del port estan pràcticament acabades. L’obra marítima es troba en més d’un 90 % d’execució, per tant, preparada per poder fer front amb seguretat a possibles temporals. Les tasques s’han centrat a donar una major estabilitat estructural al dic, així com a millorar l’operativitat del port per reduir l’impacte de les fortes onades quan hi ha temporal.

Els equips tècnics també treballen en la reordenació d’usos en el port perquè les diferents activitats que s’hi duen a terme es puguin desenvolupar amb les mínimes interferències entre elles. Així doncs, les obres d’urbanització avancen a bon ritme —al voltant del 50 % d’aquestes ja estan executades— amb el soterrament d’instal·lacions, l’aixecament de paviments i la preparació d’una nova pavimentació, així com la construcció de l’edifici de nous magatzems, serveis de vestuaris i banys públics.

També estan en marxa les obres d’estabilització del tram de costa rocosa de ponent, que varen finalitzar a finals d’agost. Unes tasques que s’han centrat a canviar l’estructura del voladiu per donar major seguretat als vianants de la zona.

Ports de les Illes Balears ha invertit 7,2 milions d’euros en diferents actuacions al port de Cala Rajada i encara queden per executar dos projectes més: la rehabilitació integral de l’edifici que acull la llonja de pescadors i les oficines portuàries, on està previst instal·lar un punt de venda de peix al públic; així com la demolició i nova construcció d’un edifici multiusos que acollirà els punts de venda de tiquets de les golondrines, banys i un restaurant. Totes dues actuacions ja tenen el projecte de construcció redactat. El pressupost estimat és d’1,9 milions, amb la qual cosa els projectes d’inversió prevists al port de Cala Rajada per part del Govern a través de Ports de les Illes Balears sumen 9,1 milions d’euros.