Transport Marítim obre un centenar d'expedients sancionadors per infraccions en matèria de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo l'any 2022

05/01/2023, 10:43

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri ha tramitat 101 expedients sancionadors al llarg de 2022 relacionats amb infraccions en l’exercici de l’activitat d’arrendament d’embarcacions d’esbarjo. És un 48,53% més d’expedients que l’any 2021, quan se’n varen tramitar 68.

Aquests expedients responen, majoritàriament, a dues infraccions administratives. Una d’elles, és la realització de l’activitat sense haver fet la corresponent declaració responsable o sense autorització, sempre que no es compleixin els requisits legals o reglamentaris per realitzar l’activitat. Una infracció considerada greu, segons estableix l’article 3.3.a de la Llei 2/2015, de règim sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques, i que ha motivat l’obertura de 51 expedients al llarg del 2022.

La segona infracció més freqüent és la de no portar a bord una còpia de la declaració responsable o autorització, o no mostrar-la al funcionari inspector o autoritat que la sol·liciti. Una infracció lleu segons l’article 3.2.b de la Llei 2/2015, que ha motivat l’obertura de 50 expedients durant l’any 2022.

D’aquest centenar d’expedients oberts, ja n’hi ha 44 conclosos que s’han traduït en sancions per un import de 39.580 euros. En relació a la distribució per illes el 44,55% dels expedients incoats corresponen a Menorca, el 25,74 % a Mallorca, 15,84% a Eivissa, el 11,88% a Formentera i el 1,98% a Cabrera.

Nova campanya d’inspeccions a l’estiu

Cal recordar que l’any 2022, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, va realitzar per segon any consecutiu una campanya d’inspeccions d’embarcacions que duen a terme l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo a les Illes Balears. En aquesta campanya varen participar tècnics de la Direcció General de Transport Marítim amb la col·laboració del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, agents de la Unitat Regional Aeronaval de Vigilància Duanera de les Balears i de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Es varen dur a terme inspeccions durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre a Palma, Alcúdia, Colònia de Sant Jordi, Sóller, Andratx, Ciutadella, Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Formentera. Es varen inspeccionar 72 vaixells i embarcacions i es varen aixecar 89 denúncies per possibles infraccions administratives de la normativa autonòmica -tant de la normativa competència de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, com de la resta de competències del Govern de les Illes Balears-.