Ports de les Illes Balears se suma al projecte REDUSE- II

28/07/2022, 10:12

Ports de les Illes Balears ha signat un protocol amb la Confederació Espanyola de Pesca per tal d’aconseguir un model de gestió responsable de xarxes i aparells des pesca dins el projecte REDUSE II. Aquest projecte pretén incorporar el criteri de responsabilitat ampliada del productor per al tractament i processament sostenible de materials, i promou la participació de tots els agents involucrats en el cicle de vida útil d’aquests.

Els ports on es durà a terme son el Port de Ciutadella (Menorca) i el de Cala Rajada on abans del mes d’agost començaran les accions per tal d’implementar nous models de gestió i mesurar-ne l’impacte social, econòmic i mediambiental. Dins la mateixa línia, també es desenvoluparan accions de conscienciació, sensibilització i col·laboració dels actors marítims i pesquers al voltant d’aquesta problemàtica, i la importància del compliment de la nova normativa europea de plàstics, la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular ( que entra en vigor el gener de 2023) i el Pacte Verd Europeu.

Es tracta d’una experiència pilot que te entre els seus objectius definir les recomanacions i bones pràctiques a seguir per a la extensió en altres ports.

Aquest projecte encaixa amb una de les prioritats que té marcada Ports de les Illes Balears per harmonitzar el sistema portuari amb la preservació del litoral en consonància amb els seus valors culturals, patrimonials, paisatgístics i mediambientals.

L’actuació s’ha de dur a terme de forma conjunta entre Ports de les Illes Balears, la Fundació Biodiversitat i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.