SOIB Qualificats Primera Experiència a les administracions públiques

12/07/2022, 10:00

Participació de l’ens públic Ports de les Illes Balears en el projecte SOIB Qualificats Primera Experiència a les administracions públiques – Sector Públic Instrumental, impulsat pel SOIB i finançat per la Unió europea – Next Generation UE.

Objectiu general del projecte: impulsar l'atorgament de les concessions que de forma extraordinària es van extingir per l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

Data d’inici i data de fi del projecte: 01/07/2022 – 30/06/2023

Nombre de persones contractades: una persona graduada en Dret.