Notícies

Consulta prèvia del projecte d'ordenança reguladora de l’ocupació de via pública i espais lliures a la zona de servei dels ports de gestió directa per la realització de serveis comercials i altres activitats, subjectes a autorització administrativa

Ports de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Llegir noticia

El Govern garantirà un servei mínim de connectivitat entre les illes per mar amb el Projecte de decret de transport marítim

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, s’han reunit aquest matí amb representants dels consells insulars per presentar el Projecte de decret de transport marítim, que desplega la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i que sortirà a exposició pública la setmana que ve.

Llegir noticia

Obert el termini per a la inscripció a l'escola de vela de la FBV en els ports de la Colonia de Sant Jordi i Sóller

Obert el termini per a la inscripció als cursets de vela que organitza la Federació Balear de Vela amb la col·laboració de PortsIB.

Llegir noticia