BOIES POSIDÒNIA

28/04/2022, 05:47

Des d'aquest any 2022 PortsIB serà l'administració responsable de la gestió dels camps de boies que s'instal·len a les praderies de Posidònia a regular segon l'establert al Decret 25/2018, de 27 de juliol, de la conservació de la Posidònia.

Es tracta dels camps de boies que fins aleshores gestionava la Conselleria de Medi Ambient I Territori:
 
- Zona LIC Illa Dragonera –Sant Elm
- Zona LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc –Cala Blava
- Zona LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera – Es Caló de s’Oli
- Zona LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera – Badia de s’Alga – S’Espalmador 
- Zona LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera – Platja Ses Salines 
- Zona LIC Marina Nord de Menorca – Badia de Fornells 
 
A aquest 7 camps s'afegeix el situat a la  Zona LIC Formentor.
La reserva de boies a aquestes instal·lacions es farà mitjançant una pàgina web  habilitada per PortsIB de funcionamient similar a la pàgina de reserva on-line de amarraments en els ports.
Aquesta pàgina web es posarà en marca quan disposem de la corresponent autorització d'ocupación del Domini Públic Marítim Terrestre, que es troba en tramitació i esperen estigui aviat. 
 
Pots consultar com donar una mà per conservar la Posidonia en el següent enllaç: