Ports IB renovarà les targetes d'estacionament als veïnats de Santa Catarina a la zona portuària del Port de Sóller

12/04/2022, 09:13

Ports de les Illes Balears (Ports IB) renovarà les targetes d’estacionament especials que gaudeixen els veïnats de Santa Catarina a la zona portuària del Port de Sóller.

L’any 2020 Ports IB va decidir implantar aquesta mesura, de manera provisional, després de la posada en marxa de la zona blava al port per poder facilitar l’aparcament d’aquests veïnats donada la configuració de la barriada: amb un únic carrer estret i pràcticament sense voravies, que impossibilita l’aparcament.

Per això, Ports IB va modificar l’ordenança de l’ORA a la zona portuària del Port de Sóller mentre l’Ajuntament planificava la construcció d’un aparcament, que donàs solució a aquests veïnats. Davant la falta d’alternatives, aquesta mesura transitòria es va renovar l’any 2021 i també es mantindrà aquesta temporada per motiu d’interès general. Per la seva banda, Ports IB demana a l’Ajuntament de Sóller que agilitzi la disponibilitat d’aparcaments per a aquests veïnats.

Aquestes targetes d’estacionament especials, com s’ha fet des de l’any 2020, s’expediran per un any, amb horari il·limitat, i prèvia comprovació que es compleixen tots els requisits. S’han de tramitar a l’oficina central de Ports IB de Palma. També es poden demanar mitjançant sol·licitud a la seu electrònica.