Ports IB iniciarà després de l'estiu sis actuacions per valor d'onze milions d'euros

10/09/2021, 10:22

Ports de les Illes Balears ha desenvolupat onze actuacions de millora i rehabilitació de les seves instal·lacions de gestió directa durant el primer semestre d’enguany. La inversió que s’ha fet per ara és de 2.318.864 €. Les actuacions principals que s’han duit a terme han estat les següents:

— Port d’Andratx: adequació i millora de les característiques de seguretat de l’armari d’electricitat a l’inici del contradic. Inversió feta: 67.816,87 €

— Port d’Andratx: instal·lació fotovoltaica d’autoconsum mitjançant paviment solar. Instal·lació de set torretes de serveis d’aigua i electricitat telegestionades. Inversió feta: 124.767,94 €.

— Port de Portopetro: reparació del moll situat al passeig de la Ribera. Inversió feta: 39.269,34 €.

— Port de la Colònia de Sant Jordi: reforma de l'edifici de serveis portuaris del port per tal d'aprofitar la planta primera abans destinada a l’habitatge de l'encarregat i actualment sense ús. Inversió feta: 221.757,91 €.

— Port interior de Ciutadella: construcció d'una escala que comuniqui el moll de la ribera nord del port interior de Ciutadella amb l'aparcament situat a la cota superior del mur. Inversió feta: 241.138,48 €.

— Es Barcarès: adequació d’una edificació concessionada recuperada per adaptar-la com a oficina de temporada. Inversió feta: 63.339,87 €.

— Port de Sóller: reparació del moll adossat al contradic i dels paviments d'aquesta zona així com de l'inici del contradic del port. Inversió feta: 310.479,95 €.

— Instal·lació portuària des Coto: recuperació del moll existent, que es trobava en un important estat de deteriorament, amb un moll adossat que serveix de passeig segur per a vianants i usuaris de la infraestructura. Inversió feta: 336.259,00 €.

— Diversos ports: instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i pèrgoles fotovoltaiques a diversos ports com Sóller, Cala Rajada, Porto Cristo, Portocolom, Colònia de Sant Jordi. Inversió feta: 346.598,45 €.

— Instal·lació portuària de s’Oberta: instal·lació d’un nou pantalà i d’una passarel·la d’accés al canal de s'Oberta. Millora de les condicions de seguretat amb la instal·lació de tren d’ancoratge, així com dels serveis prestats als usuaris, per oferir connexió d’aigua, electricitat i torretes de salvament. Inversió feta 352.747,67 €.

— Port de Sant Antoni de Portmany: substitució de nou pèrgoles amb el mateix disseny que les existents en un altre tram del passeig marítim del port. Inversió feta: 214.695,14 €.

 

Durant el segon semestre d’enguany s’iniciaran sis actuacions més per un valor total d’11.622.713,00 €. Les intervencions, que començaran a partir d’octubre per no interferir en la temporada turística, tindran lloc als ports següents:

 

— Port d’Andratx: remodelació del morro del contradic actual amb la creació d’un martell. Reforç de l’escullera exterior per reduir l’agitació interior de la zona de gestió directa del port d’Andratx. Inversió prevista: 561.708 €.

— Port de Pollença: renovació de la pavimentació i adequació i integració de les casetes de venda de tiquets. Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per a autoconsum i punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Inversió prevista: 602.349 €.

— Port de Cala Rajada: reparació i millora de l'abric i reducció dels nivells d’ultrapassament sobre el dic exterior. Atenuació de la difracció i dels nivells d'agitació a la dàrsena interior. Reforma, adequació i impermeabilització de la coberta de les edificacions adossades a l'espatller del dic. Reordenació d'usos a l'esplanada del moll adossat al dic. Inversió prevista: 3.994.491 €.

— Port Cala Rajada: estabilització del penya-segat del passeig del port mitjançant el reforç de les coves existents. Addició d'escullera per minorar l'afectació de l'onatge al passeig. Inversió prevista: 393.463 €.

— Port de Portocolom: reconstrucció i reforç del moll del port. Les obres consisteixen en el desmuntatge i reconstrucció del moll que s’ha buidat interiorment en diverses zones i presenta problemes d’estabilitat. Inversió prevista: 260.000 €.

— Port de Fornells: segona fase del projecte de rehabilitació integral del port de Fornells. Aquesta etapa inclou, entre d’altres, la millora de l'estructura i de les condicions d'abric del port, la rehabilitació del moll de la dàrsena del port, el soterrament del dipòsit de combustible de la benzinera, la unificació de volums existents davant al varador en un únic edifici i la renovació de paviments i xarxes de servei. Aquesta actuació es farà amb un conveni amb l’Ajuntament per renovar les xarxes de servei municipals. Inversió prevista: 5.810.702 €.

 

D’altra banda, durant el segon semestre del 2021 es licitaran obres per un valor total de 5.510.138 € als ports següents:

 

— Port de Sóller: construcció d’un nou pantalà de prolongació del contradic del port de Sóller per tal d’evitar els problemes de seguretat a què es veu sotmès el pantalà flotant actual en condicions meteorològiques adverses. Inversió prevista: 796.110 €.

— Port interior Ciutadella: el pont de la colàrsega és un pont d'arc circular metàl·lic construït el 1870. Amb aquesta intervenció es duran a terme les actuacions necessàries per rehabilitar-lo ja que s'hi han observat diferents patologies. D’altra banda, es faran tasques de manteniment que n’han de recalcar el valor com a element patrimonial singular i de neteja i pintada dels perfils metàl·lics o el reforç dels estreps. Inversió prevista: 169.288 €.

—Port de Son Blanc: millores de les línies d'atracada pel que fa als sistemes d'amarrament per tal de poder donar servei amb seguretat a la demanda actual de vaixells que operen al port exterior. Inversió prevista: 4.224.687 €.

— Port de Cala Bona: restitució de calats en la dàrsena interior i la bocana del port per millorar les condicions operatives i la seguretat de la instal·lació. Inversió prevista: 320.052 €.

 

Per últim, també durant aquest any, s’acabaran de redactar i tramitar els projectes següents que s’iniciaran l’any pròxim:

 

— Port de Porto Cristo: renovació de la pavimentació del port i millora de la impermeabilització de l'edifici dels magatzems, així com de l’accessibilitat a les infraestructures portuàries. Inversió prevista: 2.015.000 €.

— Port de Portocolom: adequació de les barraques (escars) del port després de la finalització de les concessions corresponents. Millores en la pavimentació de la zona així com en el mobiliari urbà del port. Inversió prevista: 7.802.500 €.

— Port de Sant Antoni de Portmany: renovació de la pavimentació entre el dic i la confraria de pescadors. Actuacions de manteniment de la passarel·la per a vianants de fusta per accedir a l’estació marítima i els pantalans del Club Nàutic de Sant Antoni. Inversió prevista: 2.722.500 €.

 

El pressupost global aprovat per l'ens públic és de 35 milions d'euros, un 16,20 % menys que durant 2020. La reducció s'explica especialment per la rebaixa d'ingressos esperats. En concret, el concepte de taxes i cànons descendeix tres milions d'euros pel que fa a l'any 2020, encapçalat per la davallada del tràfic comercial, l'impacte del qual s'ha quantificat en una caiguda equivalent a un milió d'euros. S’ha de recordar que Ports IB funciona amb fons propis, amb total independència financera.

Tot i la previsió de reducció d'ingressos, Ports IB planeja continuar endavant amb el Pla d'Inversió 2019-2023 enfocat en la millora de les infraestructures portuàries. Aquest Pla està xifrat en 49,2 milions per al conjunt de la legislatura actual i preveu dur a terme 55 actuacions.

És important recordar que el 2015 Ports IB era una empresa amb un deute de més de 50 milions d’euros que ara tanca l’exercici de 2020 amb una reducció de 38,2 milions d’euros de deute. La previsió és que, durant el 2021, fins i tot incrementant la capacitat inversora de l’ens públic, el deute es redueixi a 8,2 milions, amb l’objectiu ferm d’acabar la legislatura havent liquidat tot el deute i havent sanejat totalment la comptabilitat de l’ens públic.