Ports IB col·loca unes peces de marès damunt les barraques de Portocolom perquè no hi estacionin vehicles

24/08/2021, 10:49

El pròxim dilluns dia 30 d'agost està prevista la col·locació de peces de marès damunt les barraques de Portocolom per tancar aquesta zona a l'estacionament de vehicles i en alguns casos també de vianants.

Actualment està en redacció el "Projecte de rehabilitació dels conjunts de varadors de Portocolom, i la reforma de la urbanització de vàries parts del Port de Portocolom".

Una de les primeres tasques d'aquest projecte és realitzar un informe de l'estat actual de les estructures i fer una proposta d'actuacions urgents en cas que sigui necessari.

A principi d'agost s'ha entregat a PortsIB l'informe, que conclou que hi ha una sèrie de barraques amb problemes estructurals importants i que no es poden fer servir ni es pot trepitjar per damunt. És per això que de manera urgent PortsIB ha procedit al tancament d'aquestes zones.

A la zona del riuet (carrer del Carme) ja estava prohibit aparcar, però s'ha pogut comprovar que se'n continua fent ús, fins i tot com aturada de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies. És per això que, per tal de no permetre de cap manera l'estacionament de vehicles damunt de les barraques de la zona, es procedirà a la delimitació de la zona de vianants del tràfic rodat.

Aquesta delimitació, per tal que quedi el més integrada possible a l'entorn, es farà amb blocs de marès, de forma similar al muret que limita el final de les construccions.

És molt important recordar que el risc d'enderroc d'aquestes estructures existeix i que no es pot accedir a les zones delimitades i senyalitzades.