El Govern en col·laboració amb la Guàrdia Civil i altres administracions desplega una campanya d'inspecció contra els xàrters nàutics il·legals

23/08/2021, 10:53

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en col·laboració amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil han posat en marxa uns dispositius de control de les embarcacions que poden estar duent a terme l'activitat de lloguer nàutic sense complir amb els requisits legals per a poder fer-ho o bé incomplint altres normatives d'aplicació.

Per primera vegada, s'ha dut a terme una operació conjunta entre diferents organismes públics amb competències en el control i vigilància del domini marítim terrestre per a intensificar la lluita contra els xàrters nàutics il·legals.

L'inici d'aquesta campanya d'operacions va començar la setmana del 4 d'agost a Sant Antoni de Portmany i ha continuat en Port d’Andratx, Port de Sóller i Port de Palma. En els pròxims dies seguirà en altres ports.

L'objectiu d'aquest exercici coordinat és controlar i inspeccionar les activitats irregulars relacionades amb l'activitat mercantil de transport de viatgers, així com com el fondeig en zones il·legals o la recollida de persones en punts no habilitats per a això. També s'han realitzat controls de documentació i permisos, així com dels títols habilitants dels patrons.


Durant el transcurs d'aquesta campanya s'ha procedit a realitzar el seguiment i control d'embarcacions de diferents tipus. El dispositiu ha comptat amb la participació d'inspectors de la Capitania Marítima; de la Guàrdia Civil, amb una patrulla del Grup Especial d'Activitats subaquàtiques (GEAS), una patrulla PAFIF (Patrulla fiscal i davanteres), i una patrulla en terra; un tècnic de la Direcció General de Transport marítim i aeri del Govern de les Illes Balears, representants de Costes, agents de medi ambient del Govern i un equip del personal de Ports IB.

Davant els bons resultats dels dispositius realitzats, el Govern continuarà amb aquests controls en diferents illes amb l'objectiu d'intensificar els controls sobre les activitats irregulars relacionades amb els xàrters nàutics i evitar així la competència deslleial, l'ús indegut de la costa, el fondeig sobre posidònia i els abocaments incontrolats en tota la comunitat.

Aquesta iniciativa mancomunada respon a la detecció, per part de les diferents administracions competents, d'un increment en les operacions de xàrter nàutic il·legals. Aquest tipus d'empreses fan un ús indegut de la costa i utilitzen de manera il·legal els molls, per a carregar i descarregar clients, provisions i personal de neteja.
Aquesta actuació reforça les línies de control del sector del xàrter nàutic que la Direcció General de Transport marítim i aeri del Govern dels Illes Balears va iniciar l'any 2019. Aquests mecanismes d'inspecció són, d'una banda, la realització d'inspeccions "in situ" a les empreses del sector amb l'objectiu de comprovar el compliment de la legalitat en la seva activitat i, d'altra banda, una revisió aleatòria de la documentació presentada a la Direcció General de Transport Marítim i Aeri de les declaracions responsables corresponents a les embarcacions destinades al servei de xàrter.


En relació amb les inspeccions "in situ", les visites d'inspecció consisteixen en la comprovació de la disponibilitat de la declaració responsable i la inscripció en el registre d'empreses de xàrter nàutic, la possessió del certificat de navegabilitat en vigor, així com el despatx de Capitania Marítima, la titulació nàutica o els certificats
Durant aquests controls també s'ha comprovat la disposició de les embarcacions d'una zona de desembarqui autoritzat per la Demarcació de Costas.


Cal recordar que en el transcurs de l'última legislatura es van dur a terme diferents actuacions en relació amb el sector, com per exemple l'aprovació del Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo. Arran de l'aprovació d'aquest decret, es confecciona i publica en la pàgina web de la Direcció General de Transport Marítim i aeri un llistat d'embarcacions autoritzades.

D'altra banda, en la Direcció General es va crear una unitat dedicada en exclusiva a aquesta matèria, formada per un tècnic marítim, dos tècnics jurídics i un auxiliar administratiu. Des de la seva creació, el nombre d'expedients sancionadors incoats per la Direcció General en matèries de la seva competència han augmentat exponencialment, i a meitat d'enguany ja s'ha superat el nombre d'expedients totals que es van obrir l'any passat.

En els pròxims dies es donarà a conèixer el balanç de proposta de sanció interposades en les diferents operacions.