Autoritzada una despesa de 963.000 euros a PORTS IB per la licitació d´un nou pantalà al Port de Sóller

05/08/2021, 10:44

\ El projecte millorarà les condicions d´abric de les embarcacions amarrades així com l´operativitat del port \ El termini d´execució de les obres és de 5 mesos

Avui el Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia a Ports de les Illes Balears per realitzar la despesa necessària per a la licitació de l’obra del projecte constructiu d´un nou pantalà de prolongació del contradic del port de Sóller per un import total de 963.293,66€.

Es tracta d’una actuació necessària per un doble motiu: per una banda l’actual pantalà es troba en molt mal estat donada la seva antiguitat. Per altra, aquesta estructura, actualment flotant, es localitza en una zona relativament desabrigada del port i durant els temporals els moviments diferencials entre els mòduls que la componen ha provocat múltiples problemàtiques de seguretat així com danys i trencaments a les embarcacions amarrades.

Per tal de donar resposta a aquests problemes, la solució escollida entre les 8 actuacions presentades a l’estudi d’alternatives, proposa substituir la infraestructura actual per un nou pantalà fixe amb pilots clavats en terra.

Aquesta proposta fou seleccionada per ser la més respectuosa amb el medi ambient donat el seu pràcticament nul impacte ambiental, així com per suposar una sensible millora del funcionament i la seguretat de l’estructura. En qualsevol cas, l’actuació no suposa en cap cas un augment de la capacitat de l’estructura, mantenint el mateix nombre d’amarraments que l’actual pantalà.


Les actuacions incloses finalment al projecte són:
• La retirada dels mòduls de pantalà flotant, dels morts i de les cadenes de fondeig.

• La construcció del nou pantalà, executant 9 grups de micropilots així com la llosa de formigó que funcionarà com a base.

• La urbanització de l’esplanada del moll de contradic consistent en:
o l’execució de la conducció de comunicacions que connecten el nou pantalà amb les existents al moll de Mar i Sol
o La connexió de les conduccions d’aigua potable i electricitat del nou pantalà amb les existents al contradic
o La repavimentació amb llambordes de l’esplanada.

• La instal·lació de torretes de subministrament així com de l’abalisament.


Un cop aprovada l’autorització de la despesa per part del Consell de Govern, durant les pròximes setmanes s’iniciarà la licitació. Es preveu per tant que les obres comencin a final del 2021 i es perllonguin durant 5 mesos, acabant just abans de l´inici de la temporada turística