El Govern inicia els contactes amb l'Ajuntament de Sant Antoni per consensuar les inversions de Ports IB en millora de la mobilitat al port i zones públiques properes

30/06/2021, 11:27

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director general de Transport aeri i marítim, Xavier Ramis, i de la gerent de Ports IB, Cristina Barahona, ha mantingut avui una primera reunió amb el batle de Sant Antoni, Marcos Serra, per tal d’abordar el pla d’inversions previst per Ports IB al port i al municipi per tal de contribuir a la preservació mediambiental de la badia i també a preparar el futur desembarcament de vehicles procedents dels ferris que podran operar al port, de manera que la circulació no es vegi alterada. El batle ha estat acompanyat pels tinents de batle Joan Torres, José Ramón Martín i Neus Mateu.

La decisió del consell d’administració de Ports IB de reobrir el port de Sant Antoni al trànsit comercial de vaixells d’eslora màxima de 65 metres (incloent-hi el transport dels vehicles dels passatgers, però no mercaderies) acordada el passat 27 de maig es va prendre juntament amb l’aprovació d’un paquet de mesures adreçades a preservar la qualitat mediambiental de la badia i també d’altres relatives a la millora de zones públiques i de la mobilitat al municipi, amb un pressupost estimat total de 3,1 milions per a totes les actuacions. Igualment, es van establir condicions de limitacions de la velocitat en les aproximacions dels vaixells i de control de les emissions sonores.

Respecte dels projectes relatius a la millora de zones públiques i a mobilitat que s’han de consensuar amb l’Ajuntament, es plantegen distintes intervencions per facilitar la mobilitat i millorar la circulació, de manera que el desembarcament de vehicles no afecti negativament el municipi. La inversió que proposa Ports IB amb aquestes actuacions seria d’uns 2,7 milions d’euros.

Totes les propostes inicials que fa Ports IB s’han de concretar amb l’Ajuntament i amb aquest objectiu, avui s’han iniciat els contactes. Les propostes que s’estan avaluant són, entre d’altres, modificar la secció del carrer de la Mar i crear una plataforma única, de forma que en temporada d’estiu es tanqui el trànsit de vehicles en horari consensuat.

També, millorar la pavimentació de la zona del dic per tal de generar una continuació de la zona de passeig per la banda inferior a la passarel·la damunt de l’espatller del dic fins al morro.

En el cas d’acord amb l’Ajuntament, es planteja també un projecte per obrir el carrer de Madrid i fixar només un sentit de circulació de sortida per tal que hi hagi una altra via de sortida del port que faciliti la regulació del trànsit al municipi. L’objectiu de la intervenció, que assumirà Ports IB, seria evitar que el desembarcament de vehicles pugui causar problemes de circulació.

Després d’aquesta primera reunió mantinguda avui a l’Ajuntament, seran els tècnics de Ports IB i de l’Ajuntament els que estudiaran amb detall les solucions més adequades per cada proposta. També s’han explicat les mesures mediambientals proposades per Ports IB.

Així, el conjunt de mesures aprovades per Ports IB inclou també actuacions mediambientals i de control d’ancoratges, amb una inversió de 360.000 euros. Entre les mesures, es pot destacar:

— Tramitació ambiental i execució de dragatge de manteniment i de neteja del port per eliminar fangs acumulats al llarg dels anys pels abocaments de la badia. Amb aquesta actuació es reduirà la quantitat de fangs que es posen en suspensió i que poden afectar la turbulència de les aigües i, per tant, la posidònia i altres hàbitats.

— Instal·lació i manteniment d’una xarxa de sensors per controlar la qualitat de l’aire en zona portuària i urbana adjacent, tant del trànsit regular com de la resta d’activitat del port.

— Instal·lació i manteniment d’una xarxa de sensors per al control dels nivells sonors provocats per l’activitat portuària.

— Establiment d’un programa de vigilància periòdica de la qualitat de les aigües, tant en punts propers al moll comercial, com en els pantalans d’embarcacions nauticoesportives, de transport local de passatgers i excursions (golondrines) o pesca.

— Un pla de vigilància de la posidònia conjunt per a tota la badia en col·laboració amb la resta d’administracions implicades, amb punts de control i vigilància per delimitar riscs i amenaces provocats per les activitats que es desenvolupen i així poder definir accions correctores i mitigadores.

— Rebaixes o descomptes de les taxes a les embarcacions amb baixes emissions de CO2 o que facin servir energies renovables.

— Regulació de zones d’ancoratge en la totalitat de la badia amb la finalitat d’evitar ancoratges il·legals sobre la posidònia i per millorar el control de les embarcacions per tal de reduir la sinistralitat de vaixells que acaben destrossats a les platges de la badia per no estar ben amarrats o amb ancoratges no adequats cada vegada que hi ha temporals.