CONTROLS SANITARIS DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19

07/05/2021, 18:26

IMPORTANT: CONTROLS SANITARIS DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 PER A LES PERSONES PROCEDENTS DEL TERRITORI NACIONAL A TOTS ELS PORTS I INSTAL·LACIONS NÀUTICO-ESPORTIVES DE BALEARS

 

1. L’armador o capità de l’embarcació està obligat a assegurar-se que tots els tripulants de l’embarcació procedent de qualsevol port o punt de la Península Ibèrica complimentin, abans d’arribar a qualsevol port de Balears, el Formulari de Control Sanitari (FCS) disponible a la pàgina web:


https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario

Així mateix hauran d’informar de la obligatorietat que tots els passatgers i tripulants de l’embarcació disposin d’una prova diagnòstica de la infecció activa (PDIA)-PCR, TMA o LAMP negativa realitzada a les 72 hores prèvies a l’arribada a un port de Balears.


L’armador o capità de l’embarcació haurà d’enviar, abans de l’arribada a port, per correu electrònic a l’adreça de correu: controlpuertosdeportivos@gsaib.es i a l’adreça de correu electrònic del port on hagi fet la reserva d’amarrament, tant el justificant de la presentació del formulari de control sanitari com el resultat de la prova diagnòstica de la infecció activa (PDIA)-PCR, TMA o LAMP negativa realitzada a les 72 hores prèvies a l’arribada a un port de Balears.

Andratx port.andratx@portsib.es
Sóller port.soller@portsib.es
Pollença port.pollensa@portsib.es
Cala Rajada port.calarajada@portsib.es
Porto Cristo port.portocristo@portsib.es
Cala Bona port.calabona@portsib.es
Portocolom port.portocolom@portsib.es
Cala Figuera  port.calafiguera@portsib.es
Portopetro port.calafiguera@portsib.es
Colònia de Sant Jordi port.coloniasantjordi@portsib.es
Sant Antoni de Portmany port.santantoni@portsib.es
Ciutadella port.ciutadella@portsib.es
Fornells port.fornells@portsib.es

2. En cas de no acreditat adequadament la realització d’una PCR amb resultat negatiu realitzada les 72 hores prèvies a l’arribada, els tripulants i persones a bord de l’embarcació no podran abandonar la mateixa, i , bé s’hauran de sotmetre a una prova PCR en el termini màxim de 48 hores posteriors a la seva arribada a port, havent de quedar en quarantena a l’embarcació fins que disposin del resultat, bé podran optar per quedar a l’embarcació en quarantena per un període de 10 dies.


Consultau l'instrucció a aquest enllaç