El conseller Marí assegura que la intervenció al moll de La Duana de Portocolom compatibilitzarà la seguretat i la conservació patrimonial

20/04/2021, 09:45

En la reunió es va constituir la Comissió de Seguiment, integrada per entitats socials, l’Ajuntament i s’ha indicat que les obres estan subjectes a les pautes que marqui l’equip d’experts.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, va participar el passat 15 d´abril en l’acte de constitució de la Comissió de Seguiment de les obres que es duran a terme al moll de sa Duana de Portocolom i que està integrada per representats d’entitats socials i l’Ajuntament de Felanitx.

En la seva intervenció, el conseller va destacar que l’objectiu de la Conselleria és que el projecte sigui un referent en conservació patrimonial i que tot el procés sigui transparent. Ha afirmat Marí que totes les decisions i actuacions que s’executin estaran fonamentades en el rigor dels experts i en la necessitat d’una obra que és imprescindible per motius de seguretat, atesa la Comissió de Seguiment.

Va assegurar el conseller que la intervenció que finalment es dugui a terme ha de fer compatible la seguretat amb la conservació patrimonial del moll de sa Duana i que aquest projecte ha de ser una oportunitat i s’ha de convertir en referent de futures reformes d’infraestructures portuàries amb valor patrimonial. Marí va insistir en què les obres són necessàries i s'han de dur a terme com més aviat millor, perquè el port està en risc d’esfondrament, però que sempre s’han de complir els criteris de seguretat estructural i de conservació del patrimoni existent.

En la reunió que va tenir lloc a Portocolom es va constituir ja la comissió de seguiment, i es comunicà que els tràmits administratius per contractar l’ equip de l’assistència arqueològica i etnològica estan pràcticament tancants. Aquest equip multidisciplinar, baix la coordinació de Patrimoni del Consell de Mallorca, marcarà les pautes de l’actuació, juntament amb la direcció d’obra i l’assistència tècnica.

La Comissió de Seguiment, que existirà durant tot el temps que es perllonguin les obres del projecte de rehabilitació del moll de sa Duana, ha quedat constituïda pels membres següents:

— Ajuntament: Jaume Monserrat i Tomeu Bauzà.
— Associació Veïns: Rafel Ribot Vicens.
— Club Nàutic: Climent Garau Albons.
— Amics dels Clossos: Pere Bennàssar Bennàssar i Miquel Àngel Vicens i Siquier.
— ARCA: Josep Massot.
— Gremi de Margers: Lluc Mir.
— Salvem Portocolom: Miguel Angel Llop i Orestes Pérez.
— Associació de Comerciants: Oliver Kunz.
— Terraferida: Jaume Adrover.
— GOB: Margalida Ramis.

La Comissió de Seguiment pot accedir a tota la informació històrica i tècnica del projecte, així com als documents que l’equip d’assistència tècnica i d’assistència arqueològica i etnològica desenvolupin.

Participarà també en les reunions de seguiment d’obra setmanals, que es duran a terme després de les tècniques, per tal de rebre informació actualitzada de l’estat de les actuacions. Igualment podrà fer aportacions, recomanacions i suggeriments sobre les propostes de l’equip d’assistència tècnica i d’assistència arqueològica i etnològica envers el projecte de rehabilitació de sa Duana.

L’equip d’assistència arqueològica i etnològica és un equip multidisciplinari integrat per un arqueòleg terrestre, un arqueòleg submarinista i un mestre marger dirigits per Jaume Cardell, tècnic del Departament de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca. Aquest equip serà l’encarregat d'estudiar la documentació històrica existent per, d’acord amb ella, elaborar el protocol per reconstruir i reforçar el moll que es presentarà tant a la Comissió de Seguiment com a la direcció d’obra, per a l’aprovació posterior.

Programa de feina
Ports IB ha fet ja una tasca d’investigació i recerca tant a l’Arxiu General de la Comunitat Autònoma com a l’Arxiu del Regne de Mallorca. L’objectiu d’aquestes indagacions era conèixer les tècniques constructives utilitzades en les obres que s’han realitzat històricament sobre aquest espai. Ports IB ha lliurat al Departament de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca tots els projectes històrics recopilats, així com les fotografies aèries preses a la zona per tal que, juntament amb tots aquells que ells hagin recopilat, puguin iniciar l'estudi en profunditat de la situació de partida i elaborar el primer esborrany d’un protocol d'actuació i desmuntatge.

Posteriorment, el Departament de Patrimoni citarà els membres de l'assistència arqueològica i etnològica per presentar-los tant l'informe derivat de l'estudi dels projectes històrics com un primer esborrany sobre el qual treballaran els tres assessors.

Un cop elaborat, consensuat i aprovat el protocol esmentat per part de Patrimoni del Consell Insular, es presentarà davant la Comissió de Seguiment perquè puguin conèixer-lo, estudiar-lo i fer les aportacions i comentaris que estimin oportuns. Aquestes aportacions s’elevaran a la direcció d'obra perquè avaluï la viabilitat tècnica de les solucions proposades i aprovi el document, o bé justifiqui la impossibilitat de procedir de la manera reflectida i aporti una alternativa per reconsiderar tant per l'assistència tècnica arqueològica com per la Comissió de Seguiment fins arribar al màxim consens possible.

Quan s’aprovi aquest protocol consensuat per totes les parts, s'iniciaran les obres de desmuntatge.

Una vegada obert el moll, l’equip d’assistència arqueològica i etnològica podrà analitzar realment les tècniques constructives utilitzades per crear aquesta infraestructura i, a partir d’aquest coneixement, redactarà un segon protocol per construir-la i reforçar-la amb les tècniques constructives més respectuoses i segures.

Aquest nou protocol se sotmetrà al mateix procediment d’aprovació per totes les parts i, una vegada arribat al màxim consens, es duran a terme les obres de rehabilitació.