Ports IB amplia les bonificacions al sector nàutic, pescadors i terrasses i inclou els restaurants i locals comercials ubicats als seus ports

09/04/2021, 08:21

Els restaurants i locals comercials tindran bonificacions en funció de les restriccions d'aforament que han sofert des de l'inici de la pandèmia

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i Ribas, acompanyat del director de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramis, i de la gerent de Ports IB, Cristina Barahona, ha comunicat, als representants del sector nàutic l'ampliació de les bonificacions de taxes portuàries aprovades el 2020 al sector nàutic, els pescadors i terrasses, així com l'extensió de les ajudes als locals comercials i de restauració ubicats als ports autonòmics de gestió directa.

Les mesures, que es tramitaran a través d'una disposició legal que aprovarà la bonificació de les taxes portuàries que estan previstes a la Llei 11/1998 de 14 de desembre, estaran vigents des de l'1 de gener (amb caràcter retroactiu) fins el 30 de juny d'aquest any.

Tot i que per ara, la proposta es vincula als primers sis mesos del 2021, des de Ports IB hi ha el compromís d'avaluar la situació un cop acabi aquest període, per tal de decidir si un cop més és necessari ampliar les bonificacions durant la resta de l'any.Amb la intenció d'incentivar la recuperació econòmica del sector empresarial lligat al sector nàutic Ports IB ha impulsat l'ampliació de la bonificació del 50% de les taxes que graven:

L'ocupació pel que fa a la realització d'activitats industrials i de serveis com els varadors i les terrasses dels locals comercials.
L'amarratge de les embarcacions i vaixells destinats al transport marítim no regular de persones com les “golondrines”.
L'amarratge de les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6 destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol nàutic, l'esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques o l'esquí aquàtic, entre d'altres).
El subministrament d'aigua i electricitat per a les embarcacions de pesca professional, les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6 destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol nàutic, l’ esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’ esquí aquàtic).
Els magatzems per a pesca

Per altra banda, en relació a les activitats de restauració i comerç no incloses a les bonificacions que varen ser aprovades durant l'any passat, Ports IB ha proposat realitzar una bonificació retroactiva, des del passat 14 de març de 2020, i que es perllongarà fins el 30 de juny del 2021, que afavorirà als concessionaris d'establiments dedicats a aquests serveis.

D'aquesta forma, tant restaurants com locals comercials ubicats dins els ports de gestió directa del Govern balear gaudiran d'una reducció del seu cànon calculada en funció dels dies en els que s'han vist afectats per les restriccions parcials o totals d'aforament des de l'inici de l’estat d'alarma.

La bonificació de taxes aprovada a principis de l'any passat per Ports IB inclosa en el Decret Llei 8/2020 de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, va suposar un estalvi d'aproximadament 730.000 euros per a aquest sector.

En la reunió, que va tenir lloc recentment i en la qual es van donar a conèixer totes aquestes mesures, hi participaren el president d'APEAM, Santi Mayol així com Rafel Cardona, Antonio Puig i Miquel Moranta, membres de la Junta Directiva de l'associació.