PORTS IB LICITA OBRES ALS PORTS DE CALA RAJADA, FORNELLS I ANDRATX PER MÉS DE 16 MILIONS D´EUROS

19/02/2021, 15:25

Son inversions contemplades en el pla d'inversió 2019-2023 enfocat en la millora de les infraestructures existents.

Ports de les Illes Balears ha publicat avui l´inici del procés de licitació de 3 obres als ports de Cala Rajada, Fornells i Andratx per un cost total de 16.021.791 milions d´euros. Es tracta d´inversions plurianuals contemplades en el pla d'inversió 2019-2023 enfocat en la millora de les infraestructures portuàries existents. Aquest pla està xifrat en 49,2 milions per al conjunt de l´actual legislatura i contempla dur a terme 55 actuacions (44 es desenvoluparan a Mallorca, 6 a Menorca i 5 a Eivissa).

Les obres de Cala Rajada, que tenen com objectiu principal reforçar el dic del port, inclouen l’execució d’un talús exterior adossat al dic per esmorteir l’onatge així com la demolició i reconstrucció tant de l’espigó actual com dels trams esquerdats de la llosa de coronació dels caixons que formen la base del dic. Addicionalment es construirà un martell a l’extrem del dic, a fi de reduir els problemes d’agitació dins el port i s’augmentaran els calats en una part de la dàrsena interior reutilitzant en l’obra el material extret.

D’altra banda, s’aprofitarà per posar fi a un problema d’usos portuaris que té lloc al moll adossat al dic d’abric, a on conviuen diferents usos: pesquer, petits creuers i resta d’embarcacions de llista 6a, embarcacions esportives en trànsit i estació de combustible. Per tal de millorar la convivència d’aquestes activitats es reubicarà la flota pesquera i les embarcacions de lloguer, es traslladaran els magatzems de pescadors així com les oficines de venda de tiquets i es reordenarà l´esplanada per tal d´ampliar l´espai de maniobra de camions i cotxes així com donar cabuda a la zona d’assecat de xarxes i a una terrassa per a la cantina.

El termini d´execució d´aquestes obres, que tenen un pressupost total de 5.510.586 milions d´euros, és de 12 mesos, però es preveu que l'obra es realitzi en dues fases, amb una possible parada en funció dels requeriments de gestió operacional del port, amb el que podrien abastar un període màxim de 18 mesos.

Aquestes obres es veuran complementades per una actuació addicional, que actualment ja està en procés de licitació, per tal d´assegurar l´estabilitat del tram de costa rocosa sobre el qual se situa un tram del passeig marítim de Cala Rajada que suposa una inversió addicional de 584.279 d´euros.

En el cas de Fornells, la licitació afecta al contracte per l´execució de la segona fase del projecte de reforma integral del port. L'objectiu d'aquest contracte és donar continuïtat a les obres que es van executar en una primera fase a la temporada 2019-2020. Les obres suposaran la millora de l'estructura i de les condicions d'abric del port, la rehabilitació del moll de la dàrsena, el soterrament del dipòsit de combustible de la benzinera, la unificació de volums existents davant al varador en un únic edifici destinat exclusivament a usos portuaris i la renovació de paviments i xarxes de servei municipals. Aquesta actuació, te un import de licitació de 9.553.254 milions d´euros i un termini d´execució previst de 26 mesos no consecutius per tal de no interferir en la temporada turística.

Per últim, Ports IB també ha publicat el concurs per licitar les obres al Port d´Andratx. Es tracta d´un actuació amb un termini d´execució de 4 mesos amb l´objectiu de remodelar el morro del contradic actual amb la creació d’un martell i amb el reforç de l’escullera exterior per tal de reduir l’agitació interior i millorar la protecció. L´import de licitació es de 957.951 euros.

Durant l´any 2021 Ports IB invertirà un 41% més que durant el 2020 en projectes de millora dels ports autonòmics dins el compromís del Govern en desenvolupar iniciatives que contribueixin a la reactivació econòmica de les Illes Balears. En total, l'ens públic desenvoluparà actuacions per valor de 16,6 milions d'euros, un esforç inversor 4 milions major que l´efectuat durant 2020.