Ports IB durà a terme una actuació urgent per evitar la fallida del moll de Portocolom amb un plantejament especialment proteccionista amb el patrimoni arquitectònic i cultural del port

08/02/2021, 15:07

Després dels greus temporals de principis del 2020 que varen afectar de manera considerable al port de Portocolom, els tècnics de PORTS IB van detectar importants afeccions estructurals, com esquerdes i moviment dels blocs que conformen els molls del port.

Aquestes afeccions revertien especial gravetat en la zona del moll de sa Duana, espai que des de fa uns mesos ha estat acordonat per evitar el perill que suposa per a vianants i usuaris del port la inestabilitat de les infraestructures i la possibilitat de fallida del moll.  

Per aquest motiu, Ports IB ha redactat un projecte de conservació i reparació dels greus problemes estructurals que presenten varis molls del Port de Portocolom i que suposa una inversió de més de 400.000€.  Es tracta d´una actuació absolutament necessària pel que fa al manteniment de les infraestructures, que s´ha plantejat conservant els materials i el paisatgisme original tot assegurant la funcionalitat de l´espai portuari i la perpetuació dels seus usos actuals.

Conscients de la importància de conjugar la realització d´una intervenció urgent i eficaç amb la preservació del valor patrimonial de la construcció preexistent, Ports IB ha desenvolupant un projecte, que és públic i es pot consultar a la web del contractat, especialment sensible en quant als processos de rehabilitació i restauració dels valors arquitectònics del port.  

De fet, tot i que el port de Portocolom no està afectat per cap figura de protecció patrimonial autonòmica, Ports IB ha sol·licitat a l’àrea de patrimoni del Consell Insular de Mallorca la possibilitat de rebre assistència per part dels seus tècnics historiadors, arqueòlegs i restauradors durant tota l´execució del projecte. També en aquesta línia i de forma proactiva, des de l´inici el projecte contempla la intervenció d´un arqueòleg especialista en restauració per tal de realitzar un exhaustiu seguiment del desenvolupament de l´actuació així com l´elaboració d´un informe que acrediti la correcta restitució dels molls.

Un exemple de l´especial sensibilitat envers la rehabilitació de les estructures actuals és la forma de procedir per solucionar la inestabilitat del moll i dels paviments superiors produïda per l´embat dels temporals i el pas del temps. En aquest sentit, el projecte contempla la catalogació i enumeració de cada un dels carreus que actualment conformen els molls, així com el seu desmuntatge pedra per pedra per tal d´accedir a la zona interna i invisible que està greument afectada. Un cop assegurada l´estructura es procedirà a reposar al seu lloc cada una de les pedres originàries restituint l´aspecte inicial tant del moll com dels paviments.

Aquest laboriós procés, que te en compte la protecció del moll que estipula el Catàleg Municipal de Felanitx, es realitza per tal d´evitar qualsevol modificació de la imatge externa dels molls i amb la intenció de preservar el valor etnològic del conjunt.

La fallida d’aquesta zona tindria, sense dubte, importants repercussions en termes de seguretat i conservació de la infraestructura portuària, així com greus conseqüències mediambientals. En aquest sentit, donat l´important valor ambiental de la zona reconegut pel Govern mitjançant la figura LIC, Ports IB ha incorporat al projecte l´elaboració d´un pla de vigilància ambiental. Aquesta iniciativa assegura que la realització de les actuacions previstes es dugui a terme amb la més estricte observació de les mesures de protecció mediambiental així com dels ecosistemes preexistents.

Per últim, és important destacar que Ports IB ha fet partícip a l´ajuntament de Felanitx dels detalls del projecte i coordinarà l’execució de les obres, que començaran previsiblement al març i es perllongaran durant 3 mesos, amb els tècnics municipals.