El conseller Marc Pons presenta un projecte de millora energètica i de les instal·lacions del Port de Pollença

08/10/2020, 10:09

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat pel director general de transport aeri i marítim, Xavier Ramis, el batle de l'Ajuntament de Pollença, Bartomeu Cifre i la gerent de Ports IB Cristina Barahona, ha presentat una nova inversió al port de Pollença.

Es tracta d'un projecte de millora de la primera línia del Port de Pollença amb el recondicionament de l'aparcament i la zona de pèrgoles. La zona afectada pel present projecte queda enclavada entre el Passeig Saralegui i el moll de ribera de Port de Pollença. Aquesta zona reparteix la seva superfície entre una zona asfaltada d'aparcament de vehicles, i una zona de vianants, on s'ubiquen un conjunt de pèrgoles sota les quals se situen una sèrie de casetes de venda de tiquets.


El conseller Marc Pons ha destacat que: "volem dedicar recursos per anar millorant els nostres equipaments portuaris i millorar la seva eficiència energètica. Les infraestructures que es troben arran de mar, van envellint molt més ràpid que les altres, és per això que aquesta intervenció es fa necessària".


L'actuació consisteix en reasfaltar l'aparcament i renovació de paviments, també la demolició de les casetes de venda de tiquets existents i construcció de 12 casetes noves. Es condicionaran les pèrgoles existents per a instal·lar en les mateixes panells solars per a alimentació de dos punts de càrrega de vehicles elèctrics. Tot el projecte suposa una inversió de 800.000?€.


Els paviments de vianants d'aquesta zona presenten defectes de conservació. A l'haver dut a terme l'ajuntament una millora dels paviments del Passeig Saralegui, s'evidencia més el mal estat dels d'aquesta zona, de manera que es procedirà a la demolició del paviment existent en voreres, i a la col·locació de nou paviment amb tractament antibrutícia que doni continuïtat al conjunt. En aquesta intervenció es millorarà al mateix temps la xarxa actual de pluvials, optimitzant la seva capacitat, donat que actualment funciona d'una forma inadequada.


S'anivellaran completament les voreres i els paviments del passeig més proper a la mar per tal d'evitar qualsevol barrera arquitectònica i donar-li continuïtat al passeig. En conseqüència, s'adaptaran també les portes d'entrada dels pantalans al nou anivellament i es complementaran els escocells de les palmeres del passeig amb cautxú drenant.


Les casetes actuals de venda de tiquets presenten un aspecte molt envellit, a més, els mòduls són petits i no tenen la climatització necessària per treballar-hi a l'estiu, per la qual cosa es demoliran les 10 casetes existents i es construiran 12 noves estructures amb millores d'aïllament i eficiència energètica.


Respecte a les pèrgoles existents, s'aprofitaran al màxim, procedint a la seva adaptació per possibilitar la instal•lació d'aproximadament uns 80?m² de plaques fotovoltaiques. Gràcies als mòduls previstos es generaran un total de 22.437 kWh al llarg de l'any, evitant així unes emissions de CO? de 13.457 kg per any.


Es reordenaran les places d'aparcament amb 2 noves places habilitades per a vehicles elèctrics amb els seus respectius punts de recàrrega amb 14,8 kW de potència total.


L'actuació del Port de Pollença s'emmarca dins una estratègia destinada a impulsar la mobilitat sostenible en un moment d'emergència climàtica, per tal d'ajudar a transformar el model de mobilitat, disminuir els gasos amb efecte hivernacle i continuar lluitant contra el canvi climàtic.


En aquest sentit, PORTS IB invertirà un total d'1.025.473?€ en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 9 dels 13 ports gestionats de forma directa.


En els darrers tres anys, Ports IB ha invertit aproximadament 820.000?€ en diferents actuacions. Així doncs, en sumar les actuacions passades més l'actual, Ports IB hauria invertit 1.610.000 € en 3 anys al Port de Pollença.